Utkast til planprogram for frivillighetsplan

Utkast til planprogram for frivillighetsplan

Kommunestyret har vedtatt at det skal lages en frivillighetsplan for Halden kommune. Vi ønsker nå innspill til forslaget til planprogram før det sendes til politisk behandling. 

Frivillighetsplanen er en temaplan, og det er i utgangspunktet ikke krav til planprogram i henhold til plan og bygningsloven. Kommunedirektøren velger likevel å lage planprogram for å sikre at planens innhold er i tråd med forventningene til en frivillighetsplan. 

Det er viktig for oss at frivillige lag og foreninger medvirker i arbeidet allerede fra oppstart av planarbeidet. 

Utkastet til planprogram kan leses her.  (PDF, 645 kB)

Frist for innspill: 1. juni, 2021. 

Innspill sendes til: 

postmottak@halden.kommune.no 

eller

Halden kommune, postboks 150, 1751 Halden. 

Merk innspill med: "Frivillighetsplan".

Kontaktperson:

Tor-Håkon S. Nordenhaug

tor-hakon.nordenhaug@halden.kommune.no