Varsel om oppstart av planarbeid - omregulering av del av Grimsrødhøgda boligfelt (Grimsrød tomtefelt)

Varsel om oppstart av planarbeid - omregulering av del av Grimsrødhøgda boligfelt (Grimsrød tomtefelt)

På vegne forslagsstiller MBE utvikling AS varsles det om igangsetting av arbeid med omregulering av del av Grimsrødhøgda boligfelt. Reguleringsplanen vil erstatte feltene KS3-4 og FS8-12 i gjeldende reguleringsplan. Ny plan får nasjonal plan-ID 3001 G-742.

Planområdet ligger nord for fylkesvei 921, Grimsrødhøgda, og like vest for Bergheim Bo- og behandlingssenter. Avstand til Halden sentrum er ca. 3 km. 

Plankonsulent er BAS arkitekter.

Hensikten med planarbeidet er å øke utnyttelsen innenfor feltene KS3-4 (Konsentrert småhusbebyggelse) og FS8-12 (Frittliggende småhusbebyggelse) i gjeldende plan - Grimsrødhøgda boligfelt.

Mer informasjon om planarbeidet finner du i vedlagte dokumenter.

Eventuelle innspill til det igangsatte planarbeidet sendes skriftlig til :
E-post: karoline@bas-ark.no

Post: BAS Arkitekter AS v/Karoline Bergdal, St.Marie gate 96-98, 1706 Sarpsborg

Frist for innspill er 16.02.2023.

Eventuelle spørsmål rettes til BAS arkitekter v/Karoline Bergdal, tlf. 97011495.

Dokumenter

Oppstartsvarsel til offentlige instanser Grimsrød tomtefelt (PDF, 6 MB)

Liste over varslingsinstanser 10.01.2022 (PDF, 116 kB)

V1 Planinitiativ Grimsrødhøgda boligfelt (PDF, 2 MB)

V2 Vurdering av KU - Grimsrødhøgda boligfelt (PDF, 458 kB)

V3 Referat oppstartsmøte Grimsrødhøgda boligfelt G-742 (PDF, 611 kB)

V4 Grimsrød tomtefelt vedlegg planinitiativ rev og oppstartsmøte (PDF, 9 MB)

V5 Plangrense ved varsel om oppstart (PDF, 169 kB)

Grimsrødhøgda - annonse i HA 19.01 (PDF, 120 kB)