Varsel om vedtak - Detaljregulering for brannstasjon på Remmen - Halden kommune

Varsel om vedtak - Detaljregulering for brannstasjon på Remmen - Halden kommune

Halden kommunestyre vedtok «Detaljregulering for brannstasjon på Remmen», plan ID.: 0101 G-730, i møte den 10.02.2022.

Protokoll fra møtet, saksfremstilling og plandokumentene er tilgjengelige her: