Feil på Innsynsløsningen

For tiden er det ikke mulig å søke på dokumenter som er eldre enn fra 1.1.22 på grunn av tekniske problemer hos leverandør. Vi jobber med å få løst problemet.
Du kan be om innsyn i en sak om du benytter dette skjemaet

Varsel om vedtak - Detaljregulering for brannstasjon på Remmen - Halden kommune

Varsel om vedtak - Detaljregulering for brannstasjon på Remmen - Halden kommune

Halden kommunestyre vedtok «Detaljregulering for brannstasjon på Remmen», plan ID.: 0101 G-730, i møte den 10.02.2022.

Protokoll fra møtet, saksfremstilling og plandokumentene er tilgjengelige her: