Bryllup

Bryllup

Ønsker du å gifte deg borgerlig i Halden, er det Halden kommune som organiserer dette. På denne siden finner du viktig informasjon om hva som må være på plass før en vielse kan gjennomføres.

Viktig å huske på!

Kontakt Skatteetaten for å få prøvingsattest.  Når dere får den fra Skatteetaten må den sendes inn til Halden kommune. 

 • Dere kan gjøre hele prosessen med å bestille vielse ved å bruke skjema over om dere allerede har en gyldig prøvingsattest. 
 • Om dere får prøvingsattesten etter å ha bestilt vielsen bruker dere skjema for ettersending av prøvingsattest.
 • Brudeparet må sørge for at Halden kommune mottar prøvingsattest fra Skatteetaten senest to uker før vielsen. Det er en forutsetning for å kunne gjennomføre en vielse.

Les mer i denne oversikten:

Hva koster det? 

Det er gratis å gifte seg borgerlig i Halden hvis minst en av brudefolkene er bosatt i Halden og man velger standard løsning.
Hvis ingen av brudefolkene er bosatt i Halden, eller om man velger andre løsninger enn kommunens standardløsning, så koster det noe ekstra å gifte seg i Halden. I slike tilfeller vil det tas et gebyr som skal dekke ekstrakostnader kommunen har ved å gjennomføre vielsen.

Følgende priser gjelder for de som ikke er bosatt i Halden, ikke velger standard vielse eller standard dag:

 • Utenbys boende par som vil gifte seg i Halden og velger standard løsning: Gebyr 2000 kroner 
 • Vielse på lørdag, i juli måned eller i skolenes høstferie, juleferie, vinterferie og påskeferie: Gebyr 3000 kroner
 • Vielse utenfor kommunens faste tider og steder forøvrig: Gebyr 2.000 kroner. 
 • Max gebyr er 4000 kroner. Eks. Et utenbys brudepar som ønsker å gifte seg på et spesielt sted eller en annen tid, må dermed beregne en kostnad på inntil 4.000 kroner. 

Hvor kan vi gifte oss?

Kommunens faste sted for vielser er

 • Halden rådhus i Storgata 8. Inngang A, dør inn fra gågata nærmest Wiels plass.

Når kan vi gifte oss?

Kommunens faste tider for kommunale borgerlige vigsler er i vanlige arbeidsuker:

 • Onsdager kl. 12.00-14.00
 • Fredager  kl. 12.00-14.00

Borgerlig vielse tilbys ikke på helligdager (røde dager), julaften, nyttårsaften, påskeaften, pinseaften, 1. og 17. mai.

Ønsker dere andre løsninger? 

Etter nærmere avtale mellom kommunens vigsler og brudefolkene kan kommunal vigsel utføres på andre steder og til andre tider - om det passer for vigsleren.
Vi gjør oppmerksom på at brudeparet da må betale et gebyr for de merkostnader et slikt ønske medfører. 

Hvem kan vie oss?

Ekteskapsloven gir ordfører og varaordfører myndighet til å utføre vigselsseremonien. Det er:

 • Fredrik Holm, ordfører
 • Linn Laupsa, varaordfører

I tillegg har Halden kommunestyre vedtatt at følgende personer er kommunale vigslere:

 • Stine Børstad
 • Henrik Diskerud Meyer
 • Sven Stranger
 • Caroline Stalder Hansen
 • Kristian Marhaug
 • Helene Løvhaug
 • Sonja Donato Paulsen
 • Inger Olsen
 • Toril Bjerkeli
 • Sverre Stang
 • Jens Brynild Bakke
 • Advije Kajtazi
 • Lise Merethe Ekeroth

Hvordan seremonien foregår og hva dere må huske på

 • ​Brudefolk, forlovere og gjester bør møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel. Dere må vente utenfor seremonirommet til dere blir vist inn. Brudeparet må ha med gyldig legitimasjon med bilde.
 • Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer. Det er brudeparets ansvar å sørge for at to vitner er tilstede.
 • Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale hvilket språk som skal brukes under seremonien. Vigselen kan skje på norsk eller engelsk. På noen steder kan vigselen også foregå på tysk eller fransk. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.
 • Seremonien varer i 10-15 minutter. En kommunal vigsler står for vigselen.
 • Dere blir vist inn i seremonirommet sammen med gjestene. Selve vigselen foregår ved at vigsleren leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklærer vigsleren dere som ektefolk.
 • Til slutt undertegnes vigselsprotokollen av dere, vitnene og vigsleren. 
 • Endelig vigselsattest vil bli ettersendt av folkeregisteret.
 • Hvis dere ønsker å utveksle ringer, må dere gi beskjed på forhånd til vigsleren før seremonien starter. Ringene settes på når vigsleren har erklært dere som ektefolk. Vigsleren sier fra når ringene kan utveksles.
 • Dere kan gjerne ha musikk eller diktlesning under seremonien. Dette må avtales på forhånd med vigsleren.
 • Fotografering kan skje under og etter seremonien etter avtale med vigsleren.

Kilde: Domstol.no

​Andre alternativer for vigsel

Vil du gifte deg i utlandet? 

Les om vielse i utlandet på skatteetaten.no

​I den første versjonen av Skatteetatens digitale løsning for prøving av ekteskap, håndteres kun prøving av ekteskap etter norsk rett. Det betyr følgende for de av dere som planlegger bryllup i utlandet: 

1. Ønsker dere å gifte dere på norsk ambassade eller sjømannskirke i utlandet?

Da gifter dere dere fremdeles etter norsk rett, og kan benytte vår digitale løsning for prøving av ekteskap. Dere går frem på samme måte som når dere gifter dere i Norge. Oppfyller dere kravene for å inngå ekteskap, mottar dere også her en prøvingsattest digitalt. Denne må dere videresende, eller skrive ut og ta med dere, sammen med passet, til ambassaden eller sjømannskirken dere skal gifte dere i. 

2. Ønsker dere å gifte dere etter utenlandsk rett?

Skatteetaten.no: Dersom dere skal gifte dere etter utenlandsk rett, må dere selv undersøke med myndighetene i det aktuelle landet om hvilken dokumentasjon de krever at dere legger frem.

Det kan dessverre ikke søkes om ekteskapsattest elektronisk.

Halden kommune ønsker dere til lykke med dagen og fremtiden! 

Margareth Birkenes Gustafsson
Saksbehandler
E-post
Telefon 69 17 45 21