Halden mot matsvinn 

Visste du at vi kaster i gjennomsnitt en tredjedel av all mat som produseres?   

Halvparten av dette matsvinnet skjer på våre kjøkken – i privatboliger, på sykehjem, i bedrifter. Alle steder hvor et kjøkken finnes. Dette gir også hver og en av oss en mulighet til å bidra.  

Å kaste mindre mat er en av de mest effektive måtene å redusere utslipp – som er dårlig for klimaet og lommeboka vår.  

En gjennomsnittlig nordmann kaster i snitt 42 kg spiselig mat hvert år. Det vi kaster i Norge kunne mettet 785 000 mennesker. Og det tilsvarer klimagassutslipp fra 437 000 bensin- og dieselbiler. 

Vi kaster mye mat

Matsvinn i Norge fra matindustrien, dagligvarehandelen, hoteller, kantiner og forbrukerne tilsvarer:  

  • 385 000 tonn mat  
  • 22 milliarder kroner  
  • 1,35 million tonn klimagassutslipp  

Det kreves store vann- og jordressurser for å dyrke og foredle korn, kjøtt og andre råvarer og verdens matproduksjon står for ca. 30 prosent av klimagassutslippene. Det er ti ganger mer miljøvennlig og ressurseffektivt å sørge for at maten som produseres, selges og lages, blir spist av oss enn at den behandles som avfall i etterkant. 

Både av hensyn til miljø, ressursutnyttelse og økonomi er det derfor viktig å få redusert matsvinnet.  

Prosjekt matsvinn i Halden 

I 2019 startet Halden kommune et utviklingsprosjekt med oppstartsbedriften TotalCtrl for å redusere matsvinnet i kommunen. Prosjektet skal utvikle en digital løsning som hjelper de som jobber i Halden kommune med å forbedre rutinene for bruk av mat

I en måling fra 2016 hadde Halden et høyere forbruk av matvarer per person enn flere av våre nabokommuner. Sånn vil vi ikke ha det. Bli med og hjelp Halden og verden med å bli mer miljøvennlig og økonomismart – for dette går hånd i hånd.  

Les om vårt prosjekt