Feil på Innsynsløsningen

For tiden er det ikke mulig å søke på dokumenter som er eldre enn fra 1.1.22 på grunn av tekniske problemer hos leverandør. Vi jobber med å få løst problemet.
Du kan be om innsyn i en sak om du benytter dette skjemaet

Prosjekter Helse og mestring

Helsestasjon for rusavhengige

Sentrale utfordringen innen rustjenesten i Halden antas å ha potensiale for forbedringer i oppfølging av somatisk helse for brukergruppen.

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering starter med spørsmålet: Hva er viktige aktiviteter i livet ditt nå? 

Hjelp til selvhjelp

Målet med prosjektet var å bidra til mer og bedre samhandling mellom HIØ og Halden kommune, og mellom ulike tjenestenivåer i kommunen.

Ernæring - Mer enn bare mat og drikke

Hensikten er å sikre god ernæringspraksis gjennom kvalitetssikring med mål om best mulig oppfølging av pasient/bruker.

Boligstandard og gjennomstrømming

Prosjektet er et resultat av kunnskapen kommunen har fått gjennom prosjektet «En dør inn» og utfordringene man ser i tilknytning til kommunale utleieboliger, samt Nav sine erfaringer med bosetting av flyktninger og tildeling av nødboliger.