PROSJEKT - ORTH, oppsøkende rusteam

PROSJEKT - ORTH, oppsøkende rusteam

Oppsøkende rusteam har vært et samarbeidsprosjekt mellom rustjenesten i Halden kommune og sosialmedisinsk poliklinikk sykehuset Østfold fra 2014 til 2017.

Hensikten med prosjektet var å gi pasienter med ROP lidelse (rus og psykisk lidelse) et helhetlig tilbud i tråd med anbefalinger i ROP- retningslinjen fra 2012. Den anbefaler at personer med ROP-lidelser trenger oppfølging over lang tid og helst av personer/team med stor stabilitet og i samarbeid med spesialisthelsetjenesten.

Hensikt/mål:

Oppsøkende rusteam har som formål å være en fleksibel og oppsøkende tjeneste mellom forvaltningsnivåene hvor kommunen og spesialisthelsetjenesten sammen skal bidra til mer helhetlige tjenester og et bedre samarbeid om ROP- pasientene.

Samarbeidspartnere er Sosialmedisinsk poliklinikk, Sykehuset Østfold.

Finansiering fra Fylkesmannen i Østfold.

Oppstart:

2014 og videreført i ordinær drift fra 2018.

Kontakt:

Marit Skaug Johnsen, marit.skaugejohnsen@halden.kommune.no

Søknad tilskudd ORTH 2014 (PDF, 303 kB)

Årsrapport 2017 ORTH (PDF, 592 kB)