Feil på Innsynsløsningen

For tiden er det ikke mulig å søke på dokumenter som er eldre enn fra 1.1.22 på grunn av tekniske problemer hos leverandør. Vi jobber med å få løst problemet.
Du kan be om innsyn i en sak om du benytter dette skjemaet

Etablering av Brukerråd i bo og miljøarbeidertjeneste

Etablering av Brukerråd i bo og miljøarbeidertjeneste

Det foreligger flere sentrale føringer som understreker viktigheten av brukermedvirkning for personer med utviklingshemming.

En måte å gjøre dette på er brukerråd hvor mennesker med utviklingshemming deltar, medvirker og gir råd i saker som omhandler tjenestens kvalitet og innhold på systemnivå.

Hensikt/mål: 

Formålet med prosjektet er å styrke fag- og tjenesteutvikling og kompetanseheving i tjenestene til personer med utviklingshemming gjennom etablering og oppstart av et brukerråd.
Brukerrådet skal gi personer med utviklingshemming brukermedvirkning i forhold til tjenestene de mottar fra bo og miljøarbeidertjenesten. Videre skal brukerrådet bidra til tjenesteutvikling og økt kompetanse gjennom at brukerens meninger og erfaringer tas inn i tjenestens faglige arbeid.  Brukerrådet vil bestå av personer med utviklingshemming som mottar tjenester fra enheten. 

Samarbeid og finansiering: Helsedirektoratet

Oppstart: 

2019

Slutt-tidspunkt: 

2020

Kontakt: 

Kari Anne T. Bertelsen, KariAnne.bertelsen@halden.kommune.no