Feil på Innsynsløsningen

For tiden er det ikke mulig å søke på dokumenter som er eldre enn fra 1.1.22 på grunn av tekniske problemer hos leverandør. Vi jobber med å få løst problemet.
Du kan be om innsyn i en sak om du benytter dette skjemaet

Helsefagarbeider plusskompetanse

Helsefagarbeider plusskompetanse

Kompetanseheving for helsefag-arbeidere for å ivareta det økende behov for helse-tjenester i kommunen. 

Med økt kompetanse styrke muligheter for å  identifisere sykdom hos pasientene på et tidlig tidspunkt og om mulig forhindre en innleggelse i sykehus.

Bakgrunn for prosjektet:

Vi vil i Norge mangle 28 000 sykepleiere hvis ikke kapasiteten økes. Her er vi avhengig av variabler som innvandring, utvikling av helsetjenestene (effekt av forebyggende helsearbeid) nyvinninger innen behandling, kronikere og eldres bruk av egne ressurser, frivillige, pårørende osv.

Det vil være 3,5 yrkesaktiv per 67-åring og eldre i 2030 mot 4,7 i år 2000.(Velferdsteknologi helsedirektoratet)

Vi tenker oppgaveglidning for å avhjelpe sykepleiemangelen i enhet Hjemmebaserte tjenester. Derfor ønsker vi å sende helsefagarbeidere på opplæring og kurs for å øke deres kompetanse via Fagskolen i Østfold.

Mål

Kompetanseheving for helsefagarbeidere for å ivareta det økende behov for helsetjenester i kommunen, og med økt kompetanse styrke muligheten for å  identifisere sykdom hos pasientene på et tidlig tidspunkt. Dette kan forhindre en innleggelse i sykehus.

Samarbeid: 

Vi samarbeider med fagskolen i Østfold, laboratoriet SØ avdeling Halden, avdelingslederne og sykepleiere  i Hjemmebaserte tjenester.

Finansiering:

Søke midler fra Fylkesmannen i Oslo og Viken

Oppstart: 

Våren 2019 og planlagt vare over en treårsperiode.

Kontakt:

Heidi Nygaard Wang, fag og kvalitetsrådgiver Halden kommune
heidinygaard.wang@halden.kommune.no