Feil på Innsynsløsningen

For tiden er det ikke mulig å søke på dokumenter som er eldre enn fra 1.1.22 på grunn av tekniske problemer hos leverandør. Vi jobber med å få løst problemet.
Du kan be om innsyn i en sak om du benytter dette skjemaet

Kvalitet i sykehjem for pasienter med demens - utvikling av et kartleggingsverktøy

Kvalitet i sykehjem for pasienter med demens - utvikling av et kartleggingsverktøy

Hovedhensikten med dette prosjektet, er å utvikle et standardisert kartleggingsverktøy / spørreskjema for å få kunnskap om hva som er viktig for mennesker med demens.

Bakgrunn:

Det er en kjent sak at ikke alle grupper pasienter blir involvert når kvaliteten på helsetjenestene skal evalueres (Crow et al. 2002). Flere pasienter vurderes som for syke fysisk eller psykisk, eller at de har redusert samtykkekompetanse. I sykehjem øker antallet av de eldste eldre, og andelen med demens. Det betyr at andelen som kan gi tilbakemelding på tjenestekvaliteten er i fare for å reduseres ytterligere, og at de som står for den største andelen av mottatte tjenester, ikke blir hørt.

Hensikt:

Hovedhensikten med dette prosjektet, er å utvikle et standardisert kartleggingsverktøy / spørreskjema for å få kunnskap om hva som er viktig for mennesker med demens. Dermed kan kvalitetsutviklingsarbeidet ta utgangspunkt i også disse pasientenes ønsker og behov.

Med utgangspunkt i resultatene fra samarbeidprosjektet fra 2013/14 ønsker vi å videreutvikle spørreskjema KUPP

Prosjektets målsetting er å:

  • Utvikle et kartleggingsverktøy som resulterer i at vi får kunnskap om hva som er viktig for pasienter med demens i sykehjem.
  • Bringe kunnskapen som fremkommer inn i undervisningen i høgskolen og i praksisstudiene.
  • Standardisere kartleggingsverktøyet slik at det har overføringsverdi til sykehjem i Norge.

Samarbeidspartnere: Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse- og sosialfag v/ Ann Karin Helgesen, førsteamanuensis og Vigdis Abrahamsen Grøndahl.

Finansiert med FoU HiØ - samarbeidsmidler.

Oppstart:

Høst 2014 og avsluttet våren 2015

Kontakt:

Anita Hammerstad
anita.hammerstad@halden.kommune.no

Trine Bang
trine.bang@halden.kommune.no

Prosjektsøknad Kvalitet i sykehjem for pasienter med demens (PDF, 181 kB)