Feil på Innsynsløsningen

For tiden er det ikke mulig å søke på dokumenter som er eldre enn fra 1.1.22 på grunn av tekniske problemer hos leverandør. Vi jobber med å få løst problemet.
Du kan be om innsyn i en sak om du benytter dette skjemaet

ROPIT, Integrerte tjenester til mennesker med ruslidelser og psykiske lidelser

ROPIT, Integrerte tjenester til mennesker med ruslidelser og psykiske lidelser

Fagmiljøet tilknyttet master i samordning av helse- og velferdstjenester, tidligere master i tverrfaglig samarbeid, ønsker å få til et forskningsprosjekt om helhetlige tjenester til personer med ROP-lidelser, i samarbeid med praksisfeltet.

I den anledningen tok Høgskolen i Østfold kontakt med Halden kommune, Enhet rus og psykisk helse.

Hensikt/mål:

Hovedmålet med prosjektet er å analysere hvilke faktorer som fremmer organisering av integrerte tjenester til mennesker med ruslidelser og psykiske lidelser – såkalte ROP-pasienter. Dette er en av de mest sårbare gruppene som helse- og velferdssektoren arbeider med, og både i

Norge og internasjonalt er det erkjent at det er store utfordringer med å skape helhetlige og integrerte tilbud for denne gruppen. Analyser av dette skal gjøres gjennom studier av tjenestetilbudet for pasientgruppen i tre kommuner og i spesialisttjenestene. Halden er en av kommunene.

Samarbeidspartnere:

Ansvarlige for gjennomføring av prosjektet er en forskergruppe knyttet til Forskningsråd «Samordning i helse- og velferdstjenesten», innenfor rammen av HIØ’s satsingsområde «Arbeidslivs-, profesjons- og tjenesteforskning». Professor Helge Ramsdal er prosjektleder.

Prosjektet skal gjennomføres i løpet av en 4-årsperiode med oppstart 1.1. 2018, og har en økonomisk ramme på ca. 15 mill. kr., hvorav ca. 11.5 mill. kr. er bevilget fra Norges Forskningsråd.

Oppstart:

1.januar 2018 og planlagt vare ut desember 2022.

Kontakt:

Marit Skaug Johnsen, marit.skaugejohnsen@halden.kommune.no

Samarbeidsavtale ROPIT (PDF, 524 kB)