Nytt vannbehandlingsanlegg Asak

Nytt vannbehandlingsanlegg Asak

Halden kommune bygger nytt vannbehandlingsanlegg på Asak. Dette anlegget skal være reservevannbehandlingsanlegg for anlegget ved Lille Erte. Slik blir leveringen av drikkevann enda sikrere enn tidligere.

Dette prosjektet er gjennomført og avsluttet. 

Det nye vannbehandlingsanlegget skal bygges rett ved siden av tidligere Asak skole. Forberedende arbeid ble igangsatt våren 2020, men selve byggearbeidet ble igangsatt med peling 19. oktober 2020. Arbeidet vil pågå fram til våren 2022.

Hva skal gjøres?

Asak vannbehandlingsanlegg skal ha et nytt bygg med grunnflate på drøye 700 kvadratmeter. Totalhøyden på bygningen blir litt over 10 meter. Bygget vil få teglfasade og saltak. Grunnforholdene medfører at det må peles under hele bygget. Arbeidet med pelingen startet i oktober 2020.

For å få vann inn til bygget og prosessvann ut fra bygget, vil det legges sjøledninger fra Femsjøen. Begge disse vil bli boret under jordet øst for tomten. Ferdig behandlet drikkevann vil bli ført til ringledningen som går over eiendommen i dag for videre distribusjon til abonnenter.

Hvorfor?

Dette nye vannbehandlingsanlegget er viktig for å sikre levering av drikkevann til våre abonnenter til enhver tid. Anlegget på Asak skal levere vann til abonnenter som i dag får vann fra Lille Erte vannbehandlingsanlegg. Dersom Lille Erte vannbehandlingsanlegg en gang ikke klarer å levere vann som normalt, skal Asak vannbehandlingsanlegg kunne overta vannproduksjonen fullstendig slik at leveransen av vann går kontinuerlig uansett. Ettersom de aller fleste i Halden får sitt drikkevann fra Lille Erte, vil dette nye anlegget øke sikkerheten for drikkevannet til svært mange mennesker og virksomheter.

Kjøring og parkering

All kjøring og parkering for arbeidet som gjelder selve bygget vil foregå inne på eiendommen til tidligere Asak skole. For sjøentreprisen vil det være riggplass med tilhørende fasiliteter i vadet. Den aktivitet som er på tidligere Asak skole i dag vil foregå som normalt under hele anleggsperioden.

Flyfoto

Dette flyfoto viser anleggsområdet. Vannbehandlingsanlegget vil ligge innenfor den røde sirkelen.

 

Asak vannbehandlingsanlegg - Klikk for stort bilde

 

Asak vannbehandlingsanlegg
Fakta: Kontaktinformasjon:
Oppdragsgiver: Halden kommune Prosjektleder: Marit Nilsen, Halden kommune Epost: marit.nilsen@halden.kommune.no Telefon: 951 981 30
Total entreprenør bygg: AF bygg Østfold   Hovedentreprenør sjø: Leif Grimsrud AS Prosjektleder: Tommy Høvik. Epost: tommy.hovik@afgruppen.no Telefon: 911 33 418 Prosjektleder: Stian Klausen. Epost: stian.klausen@leifgrimsrud.no Telefon: 920 13 428
Kostnadsramme: 130 millioner kroner  
Fremdriftsplan: Arbeidet startet med peling 19.10.2020. Skal etter planen stå ferdig våren 2022.