Skofabrikken - ombygging av tidligere Halden storsenter

Skofabrikken - ombygging av tidligere Halden storsenter

Halden kommune skal samle bibliotek, kino og flere andre virksomheter i Os allé 3 - tidligere Halden storsenter. Bygget heter nå Skofabrikken og er en del av områdeløft nord.

Halden kommunale pensjonskasse (HKP) har kjøpt eiendommen Os allé 3 som tidligere var et kjøpesenter. Samtidig har Halden kommune inngått avtale om å leie bygget. Det er også avtalt en opsjon som gir kommunen muligheten til å kjøpe bygget i fremtiden hvis ønskelig. Kommunestyret har vedtatt å flytte følgende virksomheter til dette bygget:

 • Halden bibliotek
 • Frivilligsentralen i Halden
 • Edderkoppen gavemakeri med verksted
 • Kino med 3 saler
 • Ungdomsklubb
 • Familiens hus (helsestasjon, helsestasjon for ungdom, Maurtua åpne barnehage, jordmor, PPT, læringsmiljøteam, spesialpedagogisk team, barnevernet)
 • Spiseri

Halden var en gang skobyen i Norge. Det var mange skofabrikker her, men den aller største – Østfold skofabrikk – holdt til i Os allé 3. 

Etter en offentlig navnekonkurranse i 2021 ble «Skofabrikken» navnet på bygget når det igjen åpnes for publikum med nytt innhold. 

Slik blir Skofabrikken

Os allé 3 bygges om for å huse alle virksomhetene Halden kommune ønsker å samle der. Utforming av bygget er avklart og byggingen er i gang. SG arkitekter har laget planløsningen sammen med Halden kommune.

Her kan du se plantegninger av bygget:

Politisk behandling

Dette prosjektet ble vedtatt i kommunestyret 16. april 2020 etter politisk behandling i 2019 og 2020. Saken er behandlet slik:

Via lenkene over vil du finne saksdokumenter til de aktuelle møtene. I saksdokumentene finner du mer bakgrunnsinformasjon. 

Nyheter om byggeprosjektet

Viktige datoer:

 • 23. oktober: Siste åpningsdag i det gamle biblioteket. Innleveringsluka holdes åpen.
 • 15. november: PPT, Spes. ped. og tilrettelegging flytter. Har åpent hele tiden.
 • 17. november: Barnevernet flytter. Har åpent hele tiden.
 • 22. november: Helsestasjon og Maurtua barnehage flytter
 • 24. november: Helsestasjonen åpner i nye lokaler.
 • 25. november: Edderkoppen gavemakeri åpner ny butikk i Skofabrikken.
 • 25. november - 23. desember: Edderkoppens julebutikk mandag-fredag klokken 9-17.
 • 26. november: Kinoen åpner i nye lokaler.
 • 29. november: Maurtua åpne barnehage åpner i nye lokaler.
 • 10. januar: Halden bibliotek åpner i nye lokaler.
 • 4. januar: Ungdomsklubben åpner i nye lokaler.
 • 6. januar: Halden frivilligsentral åpner i nye lokaler.

Hvorfor?

Ombyggingen av Os allé 3 er en viktig del av Halden kommunes områdeløft nord. I det legger vi at virksomhetene som samles i dette bygget er valgt ut nettopp fordi disse skal bidra til å gi dette området et løft. Alle virksomhetene har det felles at de samler mange mennesker og dermed vil dette bidra til økt aktivitet i denne delen av sentrum.

Å flytte til et sentralt bygg sammen med andre kan i seg selv også gi flere av virksomhetene et løft ved at disse blir mer synlig enn i dag. Det er blant annet forventet at både besøkstall og utlån vil øke ved å etablere biblioteket i Os allé 3 sammen med andre virksomheter. Det er også en forventning om at en ny kino med 3 saler vil gjøre kinotilbudet i byen mer attraktivt.  

At universell utforming vil gi alle tilgang til virksomheter som per dags dato er vanskelig tilgjengelige er et vesentlig moment i planleggingen. Samtidig har det også vært et kriterie at lokalene virksomhetene bruker i dag, enten skal kunne avhendes eller leies ut til andre. I praksis betyr blant annet at kommunen ikke vil forlenge sin leieavtale om Familiens hus når denne går ut. Videre vil det være mulig å selge lokalene som i dag er bibliotek, Edderkoppen, Frivilligsentralen og kino. Lokalet mellom kino og kulturskolen er tenkt overtatt av kulturskolen. 

Politisk behandling

Dette prosjektet ble vedtatt i kommunestyret 16. april 2020 etter politisk behandling i 2019 og 2020. 

Byggherre: Halden kommune

Totalentreprenør: Øst AS, Veidekke

​Arkitekt: SG arkitekter

Oppstart/ferdigstillelse: Start august 2020
Ferdig høsten 2021

Kontakt Halden kommune

Gun Kleve, prosjektleder områdeløft nord
E-post: gun.kleve@halden.kommune.no
Telefon: 932 43 233