Vann og avløp - Storgata/Busterudgata - del 2 (planlegges)

Vann og avløp - Storgata/Busterudgata - del 2 (planlegges)

Halden kommune skal oppgradere vann- og avløpsledninger i Storgata/Busterudgata. Del 1 av dette arbeidet er startet. Del 2 er foreløpig på planstadiet.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Halden kommune jobber kontinuerlig med å oppgradere vann- og avløpsnettet i Halden.

Dette prosjektet er foreløpig under planlegging. Det er ikke bestemt hvem som skal utføre denne jobben og det er heller ikke helt sikkert når arbeidet starter. Foreløpig plan er at dette arbeidet vil starte i 2022. Mer informasjon kommer på denne siden, når tid for oppstart er bestemt.

Trafikk

Deler av veien vil bli stengt, men hvor den er stengt vil variere etter hvert som arbeidet går fremover. Entreprenøren som gjør dette for Halden kommune vil forsøke å legge til rette for best mulig fremkommelighet, men beboere og andre som ferdes i området må være innstilt på at kjøremønster og parkering vil være annerledes enn vanlig i anleggsperioden. Omkjøring vil bli skiltet. Vær oppmerksom på at skilting og kjøremønster vil bli endret etter hvert som anleggsarbeidet flytter seg.  

Hva skal gjøres? 

Før anleggsarbeidet startet gikk regnvann fra hustak og annet drensvann inn i det samme røret som frakter kloakk til renseanlegget. Ettersom det ikke er nødvendig å rense regnvann gjør dagens gamle rør at det går unødvendig mye vann til renseanlegget. Når vi oppgraderer avløpsnettet til dagens standard vil det som må til renseanlegget – kloakken - gå i et rør, mens det som kan gå ut i naturen urenset – regnvann - vil gå i et annet rør.  

Det vil bli lagt nye vannrør samtidig. Samtidig som hovedledningene legges i gaten må det legges stikkledninger fra gaten og til de ulike eiendomsgrensene. I tillegg vil alle veier og fortau innenfor anleggsområdet bli oppgradert. 

For å få til dette må det graves i den delen av gata som er en del av prosjektet. Arbeidet kan medføre at vi må stenge vannet i kortere perioder som vi ikke har mulighet til å få varslet på forhånd. 

Hvorfor? 

Effekten av dette arbeidet er at det blir mindre belastning på renseanlegget, noe som er bra for miljøet. Samtidig er det økonomisk og driftsmessig fornuftig. I tillegg vil denne endringen minske mulighetene for tilbakeslag av kloakk i private kjellere. Med nye vannrør vil også drikkevannet bli bedre og leveransen av vann vil bli mer stabil. Det vil føre til færre vannlekkasjer. 

Dette arbeidet er en del av Halden kommunes omfattende innsats for å oppgradere vann- og avløpsnettet i kommunen.

Kart 

Dette kartet viser hele anleggsområdet:
(Publiseres senere)     

FAKTA: (publiseres senere)

Oppdragsgiver: Halden kommune

Byggeledelse: 

Entreprenør: 

Kostnadsramme: 

Framdrift:
 

KONTAKTINFORMASJON:

Prosjektleder: 

Byggeleder:

Anleggsleder: 

Se andre anleggsprosjekter i Halden kommune