Overvann - Rødsbergs plass (planlegges)

Overvann - Rødsbergs plass (planlegges)

Halden kommune skal legge ny overvannsledning mellom Rødsbergs plass og Tistasenteret. Arbeidet er foreløpig på planstadiet.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Halden kommune jobber kontinuerlig med å oppgradere vann- og avløpsnettet i Halden.

Dette prosjektet er foreløpig under planlegging. Det er ikke bestemt hvem som skal utføre denne jobben og det er heller ikke helt sikkert når arbeidet starter. Foreløpig plan er at dette arbeidet vil starte i 2022. Mer informasjon kommer på denne siden, når tid for oppstart er bestemt.

Trafikk

Deler av veien vil bli stengt, men hvor den er stengt vil variere etter hvert som arbeidet går fremover. Entreprenøren som gjør dette for Halden kommune vil forsøke å legge til rette for best mulig fremkommelighet, men beboere og andre som ferdes i området må være innstilt på at kjøremønster og parkering vil være annerledes enn vanlig i anleggsperioden. Omkjøring vil bli skiltet. Vær oppmerksom på at skilting og kjøremønster vil bli endret etter hvert som anleggsarbeidet flytter seg.  

Hva skal gjøres? 

Det skal legges ny overvannsledning.  

Hvorfor? 

Dette arbeidet er en del av Halden kommunes omfattende innsats for å oppgradere vann- og avløpsnettet i kommunen.

Kart 

Dette kartet viser hele anleggsområdet:
(Publiseres senere)     

FAKTA: (publiseres senere)

Oppdragsgiver: Halden kommune

Byggeledelse: 

Entreprenør: 

Kostnadsramme: 

Framdrift:
 

KONTAKTINFORMASJON:

Prosjektleder: 

Byggeleder:

Anleggsleder: 

Se andre anleggsprosjekter i Halden kommune