Kreftkoordinator

Kreftkoordinator

Kreftkoordinator er et lavterskeltilbud for innbyggerne i Halden kommune. Ingen trenger henvisning, men kan ta direkte kontakt på telefon eller e-post.

Kreftkoordinatoren kan hjelpe deg med råd og veiledning i forhold til diagnose, behandling, rehabilitering og omsorg ved livets slutt.

En kreftkoordinator kan

  • gi råd og veiledning til pasient, pårørende og samarbeidspartnere
  • være en samtalepartner som kan hjelpe til med å sortere vanskelige tanker i en kaotisk hverdag
  • ha oversikt over relevante tjenester og tilbud

Kreftkoordinatoren har oversikt over og samarbeid med pasientforeningene, frivillige og likemenn.

Kreftkoordinator for Halden og Aremark kommuner er tilsluttet Helsehuset og er tilgjengelig for kreftpasienter i alle aldre og stadier av sykdommen. Koordinatoren sørger for et godt samarbeid i kommunene og med andre samarbeidsparter for pasientenes beste.

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft

Alle som får en kreftdiagnose, blir inkludert i Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft. Pakkeforløpet består av et tilbud om samtaler for å få frem pasientens behov for tjenester og oppfølging ut over selve kreftbehandlingen. Det er pasientens livssituasjon, og hva som er viktig for pasienten, som skal stå i fokus.

Her har vi laget en infoside om pakkeforløp hjem for pasienter med kreft

Avdelingsleder er Marianne Berg-Søndergaard.

Trimgrupper og kreftkafé

Har du, eller har du hatt en kreftsykdom, finnes det tilbud om trimgrupper og kreftkafé hvor du kan treffe andre i samme situasjon. Du finner oppføringer i vår kalender.

 I vår kalender "Hva skjer?" legges det ut info om kommunale møter og aktiviteter.

Kreftkoordinator Tast 9
E-post
Telefon 69 17 25 43