TryggEst - vern av risikoutsatte voksne

Ferieavvikling hos TryggEst

TryggEst-teamet har ferie fra og med 22. juli til og med 9. august.

TryggEst - vern av risikoutsatte voksne

TryggEst er en nasjonal modell som skal hjelpe kommunene å arbeide systematisk med å forebygge, avdekke og håndtere vold og overgrep mot risikoutsatte voksne. 

Under kan du se en video fra barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som forklarer hva TryggEst er: 
 

Hvem kan ta kontakt?

Det finnes mange former for vold og overgrep; fysisk og psykisk vold, seksuelle overgrep, nettovergrep, økonomiske overgrep, æresrelatert vold, materiell vold, negativ sosial kontroll og omsorgssvikt. Noen er synlige, mens andre er mindre synlige. Du kan kontakte TryggEst-teamet både om du er bekymret for en person, eller om du selv er utsatt for vold eller overgrep. Du kan velge å være anonym.

Her finner du skjema for å melde bekymring digitalt

TryggEst-teamet i Halden kommune:

Dekorativ logo - Klikk for stort bildeTryggEst logo Bufdir

Telefonnummer:  404 09 063.
Telefonen er bemannet mandag, tirsdag og torsdag (hverdager) kl. 09:00-12:00.

Hva skjer når du kontakter TryggEst? 

TryggEst-teamet vurderer bekymringen, gir råd og veiledning til ansatte og innbyggere, og foreslår eventuelle tiltak.

TryggEst-teamet i Halden kommune 

TryggEst-teamet i Halden kommune består av en koordinator og representanter fra:

  • Sykehjem
  • Helsehuset ved legevakta
  • Hjemmebaserte tjenester og tilrettelagte boliger
  • Bo- og miljøarbeidertjenesten
  • Rus og psykisk helse
  • Forvaltningsenheten
  • Krisesenteret

Nyttig lesestoff

 

Kontaktinformasjon andre instanser:

Ved akutt fare for liv og helse,  ring nødnummer: 113 for ambulanse, 112 for politi.

Ved behov: kontakt legevakt på 116 117, eller din fastlege.

Ved behov for akutt beskyttelse, samtaler, råd/veiledning: 

Krisesenteret, mobilnr: 691 79 900 (døgnåpen).

Ved bekymring for barn: 

Barneverntjenesten mobilnr: 932 43 177,  etter kontortid: Barnevernvakta mobilnr: 901 73 222.