Solheim dagsenter

Solheim dagsenter

Solheim dagsenter er et dagtilbud til hjemmeboende demente.

Personalet består av aktivitører og hjelpepleiere, et utstrakt samarbeid med andre fagpersoner, samt frivillige. Solheim dagsenter ligger i 1.etasje på Solheim senter.

Dagsenteret er åpent fem dager i uken med plass til 10 personer. De som har plass på dagsenteret kan velge å være der fra 1 til 5 dager i uken - ut i fra hver enkelts  behov. 

Søke

Skal du søke plass på dagsenteret eller andre helsetjenester må du bruke dette skjema:

Søke om tjenester, papirformat (PDF, 212 kB)

Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner

Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner er en sentral del av driften til dagsenteret. Kommunens ansatte jobber ut fra målsettinger og kvalitetssikrer den faglige driften av dagsenteret. Det er viktig å etablere et godt samarbeid med frivillige som kan assistere og gjennomføre enkelte aktiviteter i nært samarbeid med kommunens ansatte. Hver annen uke kommer et leseombud til dagsenteret.

Her finner du oss

Besøksadresse: Solheimveien 40, 1791 Tistedal

Solheim dagsenter
E-post
Telefon 45 97 90 22