Solheim senter

Solheim senter

Solheim senter er et sykehjem for personer med en demenssykdom.

Enhetsleder sykehjem er Trine Bang, trine.bang@halden.kommune.no

Søk helsetjenester

​På Solheim bor det totalt 46 pasienter fordelt på fem avdelinger. Hver avdeling er organisert som en liten boenhet med egen daglig ansvarlig sykepleier. Vi har fokus på aktivitet og at pasientene våre har et godt individuelt tilbud. Hver pasient har sin egen primærpleier som bidrar til å følge opp dette.

Fire avdelinger har ti enkeltrom og en har seks enerom. Hver avdeling er organisert som en liten boenhet med egen daglig ansvarlig sykepleier.

Vi har også dagsenter i tilknytning til senteret.

Avdelingsleder ved Solheim er Hege Martinsen, hege.martinsen@halden.kommune.no

Kontaktinformasjon 

​Postadresse: Solheimveien 40, 1791 Tistedal
Besøksadresse: Solheimveien 40, 1791 Tistedal

Avd A- Teamsykepleier, telefon 69 21 77 15
Avd B- Teamsykepleier, telefon 69 21 77 14
Avd C- Teamsykepleier, telefon 69 21 77 10
Avd D- Teamsykepleier, telefon 69 21 77 03
Avd E- Teamsykepleier, telefon 69 21 77 07

Kvalitetsstandard Langtidsopphold i institusjon  (PDF, 100 kB)

Her finner du oss

Besøksadresse: Solheimveien 40, 1791 Tistedal

Solheim senter
Telefon 69 21 77 00