Om Rockehuset

Om Rockehuset

Rockehuset holder til i Rødsfjellet og er en ungdomsklubb med øvingslokaler, konsertscene og studio.

Drop-in-rommet er i øverste etasje og er et rom hvor det står trommesett, forsterkere og gitarer. Her er det bare å «droppe inn» og prøve å spille.

I andre etasje har vi en konsertsal som vi har konserter og den slags, denne bruker vi også som oppholdsrom som man kan henge i.

I første etasje har vi øvingslokaler som er mulig å leie over lengre perioder for å spille allslags musikk.

Åpningstidene er i hovedsak for ungdommer fra 13 til 18 år.

Historien

Rockehuset i Halden er et kommunalt prosjekt og fungerer som et ungdomshus for musikere og musikkinteresserte. Huset har syv øvingsrom, eget studio og konsertlokale. Rockehuset befinner seg inne i tilfluktsrommet i Rødsfjellet.

1980-tallet: Starten

På begynnelsen av 80-tallet fantes det ikke mange øvingsmuligheter for unge mennesker som ville spille musikk i Halden. For mange var eneste mulighet å ta i bruk loft og kjellere, noe som verken er populært blant foreldre eller naboer. I 1979 flyttet Front Page inn i den gamle møllermesterboligen ved Saugbrugs og brukte det som øvingslokale, men det var ikke før i 1982 Rockehuset offisielt ble starta.

Vi ser et gammelt bilde fra 80-tallet.  Flere unge personer i lærjakker og olabukser er på vei til et grått hus, delvis gjemt bak et tre med mye løv. - Klikk for stort bilde80-TALLET: Gamle Rockehuset ved Saugbrugs.

Musiker og bruker av huset, Per-Arne Torp (PAT) og Jan-Erik Andersen fra Halden kulturkontor var grundere av Rockehuset. Per-Arne tok seg av den praktiske delen av prosjektet, som ombygging og leieavtaler med Saugbrugs Foreningen som var eier av huset. Brukere fikk selv sette preg på eget øvingsrom med maling, og felles areal ble malt i fellesskap. Jan-Erik tok seg av det administrative i kommunen. Underskrift-lister for å muliggjøre dette ble også brakt rund av Per-Arne Torp. Ole Evenrud (Ole I`dole) ble den aller første til å underskrive denne. Selv var Per-Arne Torp den siste som skrev under på listen. Dette skulle bli starten på Rockehuset, som utviklet seg til å bli ikke bare byens men hele Norges viktigste utviklingsarena for rockemusikere de neste årene, da dette var det første offentlige øvingslokalet for rockeutøvere i Norge. I kjølvannet av dette fulgte rockeverksted ordningen.

Rockehuset ble tilholdssted for artister som blant annet Henning Kvitnes and the Young Lords, Front Page, som for øvrig øvde i huset før Rockeuset ble dannet. Ole Evenrud (Ole I’dole) var også en liten tur innom å hadde pre produksjon før “Det var ikke min skyld” turné. The Ghost Riders, Saturday Cowboys, Shanghai, Lipstick Image, City Wankers, Rovers og Heads'n Tails og mange flere var aktive brukere av huset.

Den øde beliggenheten som gjorde møllermesterboligen til et så godt egnet sted for musikere, ble også et problem. Huset var svært utsatt for innbrudd, og svært mange av brukerne opplevde å bli frastjålet utstyret sitt. ”Ikke bare er huset en eksistensnødvendighet, men også en klar forutsetning for at miljøet skal forbli levedyktig og fortsette å utvikle byens rockemusikk”, skrev musikkjournalist Morten Ståle Nilsen i Halden Arbeiderblad 4. juni 1988.

1990-tallet: Fra hus til fjell

På begynnelsen av 90-tallet ble imidlertid brukerne tvunget til å flytte ut og måtte begynne å se seg om etter et annet sted å oppholde seg. Kommunen vedtok at tilfluktsrommet i Rødsfjellet, som på den tiden ble betjent av Sivilforsvaret, skulle huse Rockehusets nye lokaler. Planen var at det nye Rockehuset skulle inneholde et lite demostudio og en liten konsertscene, samt øvingslokaler til utleie.

Vi ser en gutt som peker opp mot inngangspartiet til Rockehuset. - Klikk for stort bildeRØDSBERGET: Rockehusets inngangsparti.

1. november 1995 var datoen for åpningen av det nye Rockehuset, som da fikk navnet Rockehuset Musikksenter Rødsfjellet. Basement Brats var blant banda som spilte på åpningskonserten, og daværende ordfører Carsten Dybevig dro noen strofer på gitaren. Etter dette tok det ikke lang tid før øvingslokalene begynte å fylle seg opp med spillelystne band.

De neste årene ble Rockehuset drevet av sivilarbeidere. Deres oppgave var å låne ut øvingslokalene og ta seg av den daglige driften av huset. Det var også en sivilarbeider, Espen Holtan, som tok initiativ til å starte Krocketfestivalen i 1999. Den fant på denne tiden sted på skolestadion utenfor Rockehuset.

Det hadde lenge vært snakk om en samle-cd med band som holdt til på Rockehuset, og 17. august 2001 ble den sluppet på Fredriksten Festning i forbindelse med Festningsdagene. I oktober markerte man plateslippen med konsert på Rockehuset, der PMS og Deluxe 66 var blant bandene som spilte.

2005 til 2008: Hindringer, kjemping og satsing

I 2005 ble det iverksatt et prosjekt, og det ble da opprettet én hundre prosent stilling på Rockehuset som et ledd i Statens opptrappingsplan for psykisk helse. Dette prosjektet var et samarbeid mellom Helse -og sosialetaten og Kultur -og idrettetaten. Stillingen ble fordelt på tre kulturarbeidere, Liv Randi Dahl, Laurits Mosseby og Linda Haug, samtidig som Fredrik Ahlsen fortsatt var daglig leder. Dermed ble mulighetene for å utnytte Rockehusets kapasitet som et samlingspunkt for ungdommen større. Man fikk nå muligheten til å holde huset åpent tre dager i uka, arrangere temakvelder og utflukter, og i tillegg til flere konserter.

2005 var også året da Fredriksten festning var valgt ut som Østfolds tusenårssted, samtidig som Norge hadde vært et selvstendig land i 100 år. Dette var også året da Rockehuset feiret tiårsjubileum, og dette ble markert med Re-Union-turneen. Her deltok fem norske og fem svenske band, og det ble spilt konserter på Rockehuset og i Uddevalla.

I november samme år, hadde Rockehuset besøk av brannvesenet. De bestemte at huset var en mulig dødsfelle, og at det blant annet trengtes brannvegger for at det skulle være trygt å oppholde seg der. Rockehuset ble midlertidig stengt for konserter, men det var fortsatt mulig for bandene å øve. Ikke lenge etter ble Rockehuset rammet av enda et tilbakeslag.

Natt til andre juledag 2006 ble Rockehuset rammet av innbrudd. Det gikk verst ut over studioet, og til sammen ble utstyr til over 500.000 kroner stjålet. I februar ble huset stengt, og store utbedringer krevdes. Samtidig som at alt utstyret som var stjålet skulle erstattes, ble det installert nye dører og innbruddsalarm. I tillegg ble brannvesenets krav om bedring av brannsikkerheten oppfylt. Rockehuset åpnet igjen i april det året, og i juli ble Rockehusets egen nettside lansert.

I oktober fikk Rockehuset avslått sin søknad om å få dekket de resterende 85.000 kronene som manglet for å få studioet ferdig. Uten disse midlene var hele studioets eksistens i fare, og flere hundre tusen kroner ville vært kastet bort i utstyr som ikke kunne brukes. Derfor var det ekstra gledelig da Rockehuset endelig fikk pengene av kommunen. Studioet var ikke nå bare tilbake i sin opprinnelige stand, det var kraftig forbedret.

Bildet av en gutt som sitter ved miksebordet på Rockehuset. - Klikk for stort bildeSimen Dahle i Rockehusets studio.

I begynnelsen av 2007 møtte Rockehuset en ny hindring. Siden 2005 hadde fire kulturarbeidere vært ansatt på Rockehuset, da under etaten Helse og sosial. Nå ville ikke Helse og sosial bruke ressurser på Rockehuset lenger, og kulturarbeidernes stillinger var lenge i ferd med å bli innstilt. Dette ville fått dramatiske konsekvenser for driften av Rockehuset. Åpningstidene ville blitt kraftig redusert, noe også mulighetene for arrangementer og konserter ville blitt. I verste fall kunne driften blitt nedlagt. Kommunestyremøtet 1. mars viste imidlertid hvor viktig Rockehuset er for så mange mennesker i Halden. Parti etter parti erklærte sin støtte til Rockehuset, og understreket hvilken katastrofe det ville være for Haldens musikkmiljø om det ble borte. Det ble fattet et enstemmig vedtak om å opprettholde stillingene, og senere kom også et vedtak om fast ansettelse.

Dermed kunne man fortsette å drive huset på samme måte som man hadde gjort de siste årene, og mulighetene for å gi ungdommen et best mulig tilbud ble enda bedre. I 2008 resulterte dette i at Rockehuset fikk Berg Sparebanks Nærmiljøpris for 2008, og en pengesum på 50.000 kroner, for sitt bidrag til musikk -og ungdomsmiljøet i byen.