Øvingslokaler

Øvingslokaler

Det er mulig å leie øvingslokaler på Rockehuset.

Bestille øving

Hvis du vil øve på Rockehuset må du kontakte oss først.

Åpningstider Rockehuset:

Vi ser en gutt som synger i et øvingslokale. Det er flere trommesett og høyttalere omkring i det lille rommet. - Klikk for stort bildeSimen Dahle synger for full hals i et av Rockehusets øvingslokaler.

Mandag 17:00 – 21:00
Onsdag 17:00 – 21:00

Medlemskap

Hvert medlem i bandet får hver sin regning ut ifra prisene under:

Under 18 år: 400.- i halvåret (ca. 66,- pr mnd).
18 år til 25 år: 600.- i halvåret (ca. 100,- pr mnd).
Over 25år: 800.- i halvåret (ca. 133,- pr mnd).

Leie vil bli fakturert 2 ganger i året.

Husets reglement

 1. Det er ikke tillatt å være beruset eller bruke noen form for rusmidler på Rockehuset, dette gjelder også utenfor inngangene.
 2. Røyking inne i lokalene er ikke tillatt.
 3. Alle med nøkkelkort er brannansvarlig. Det er viktig å holde seg oppdatert på Rockehusets brannrutiner, og sette seg inn i hvor alle rømningsveier og slukningsutstyr befinner seg.
 4. Hvis man oppdager at noe er ødelagt eller det befinner seg uvedkommende i lokalet skal det meldes ifra til ansvarlig leder asap. Hærverk på Rockehusets innbo må erstattes av de som er ansvarlige for skaden. Ved grove tilfeller risikerer man utestengelse og politianmeldelse.
 5. Utgangsdørene skal ALLTID være låst utenom ordinær åpningstid. Dersom alarmen blir utløst skal ansvarlig leder varsles umiddelbart.
 6. Det skal til enhver tid holdes orden på øvingsrommene og fellesarealer. Alle band plikter å stille til bandmøter når ansvarlig leder innkaller til det.
 7. Bruk av utstyr som tilhører Rockehuset skal avtales på forhånd med ansvarlig leder. Det er forbudt å ta med utstyr fra f.eks scene eller studio uten avtale.
 8. Rockehuset kan ikke holdes ansvarlig for bandets utstyr, Rockehusets medlemmer må selv sørge for å holde rommet låst og forsikre utstyret sitt.

Branninstruks

VARSLE: Alle som befinner seg i miljøet dersom det er mulig, og/ eller Brannvesenets alarmsentral ved 110.
REDDE: Er det mennesker som er avhengige av hjelp skal de – så fremst det er mulig – hjelpes ut av bygningen og til møteplassen (skolestadioen).
SLOKKE: Forsøk å slokke brannen med det nærmeste slokkeutstyret dersom det er mulig.
BEGRENSE BRANNEN: Har ilden fått overtaket og du må forlate bygningen/ rommet, lukk dører.
VEILEDE: Søk kontakt med kontaktperson ved møteplassen – alternativt brannvesenet ved ankomst, og informer om hendelsesforløpet og hvor det brenner.

Oppdager du noe ved brannsikkerheten du mener bør rettes på, varsles brannvernleder.

Brannansvarlig skal

 • Sette seg inn i hvor alle rømningsveier og slokningsutstyr befinner seg
 • Ta ansvar for å oppdatere sine bandkollegaer om rutiner ved brann

Opplæring av brannansvarlig

Alle som har nøkkelkort til Rockehuset er brannansvarlige. Lånes nøkkelkort bort uten beskjed til ansatte vil nøkkelkortet bli sperret. Brannansvarlig skal ha brannopplæring fra en av de ansatte.

Hvorfor brannopplæring?

For å unngå brann. For å unngå store skader ved brann. For å unngå personskader ved brann.

Oppgaver

Gå runden på Rockehuset for å vite hvor rømningsveier, rømningsplaner og slokkeutstyr befinner seg på hele huset. Lese igjennom opphengt branninstruks.

Brannansvarlig har ansvar for:

 • personer som oppholder seg i øvingsrommene.
 • å oppdatere folk de tar med inn på Rockehuset om rutiner ved brann.
 • å melde fra til ansatte ved Rockehuset hvis det oppdages noe ved sikkerheten.
 • å tømme søppelkasser på øvingslokalene.
 • å trekke ut skjøteledninger etter bruk.

VED BRANN: evakuere og påse at dører er lukket. Ansvarlig skal være siste som forlater området.

 1. Varsle: Varsle alle som kan være truet av brann – Ring brannvesenet 110
 2. Redde: Andre og seg selv i sitt nærområde og samle alle på Skolestadioen
 3. Slukke: Med tilgjengelige slukkemidler
 4. Lukke: Dører for å redusere brannen

I åpningstiden, mandag og onsdag kl. 17-21 er det noen utpekte som er brannansvarlige.
Utenfor åpningstid er det den personen som har låst inn folk som har brannansvar for de som er på Rockehuset.

Hvis du har utløst brannalarmen, det ikke er brann, og du er SIKKER på at det er din skyld:

 • RING Brannsentralen: – 69 20 17 00, fortell at du ringer fra Rockehuset og at det er falsk alarm.
 • Gå til Branntavla ved inngangen: Klikk “Stopp Alarm”. 
 • Luft ut røyken og la den legge seg. 
 • Hold deretter “Tilbakestill” inne i 4 sekunder.