Trafikk

Trafikk

Ved avsperring av gater må følgende instanser kontaktes: Politi, brannvesen, teknisk etat og parkeringskontoret.

Hvis stengingen påvirker busstransport, må Nettbuss og Grensependelen kontaktes.

Dersom Torget og veien forbi gjestehavna blir stengt, kontakt Halden Taxi som har holdeplass på Torget og Norske Skog Saugbrugs hvis deres transportrute må endres.

Sett gjerne opp informasjonsskriv på parkeringsautomatene noen dager i forveien for å varsle om den kommende stengingen, og sett opp veiskilt fra teknisk etat 24 timer før avsperringen.

Gi beskjed til parkeringskontoret dersom biler må flyttes.

Stenging av riksvei eller fylkesvei

Hvis ditt arrangement krever stenging av riksvei eller fylkesvei, må du i tillegg til å søke politi og kommunen, kontakte Statens Vegvesen, e-post: firmapost-øst@vegvesen.no

Det vises her til:

I henhold til forskriften må det sendes søknad til Statens Vegvesen god tid i forveien, og Politiet må gi en uttalelse før Vegvesenet eventuelt godkjenner søknaden. 

Avsperring av Torget

Ved store arrangement kan det være nødvendig å sperre hele Torget og veiene inn mot Torget. I noen tilfeller stenges også Tollbugata.

Avstenging i lange perioder medfører betydelig ulempe for de næringsdrivende og deres kunder, og det er viktig at riggetiden minimeres og at man sikrer tilgjengelighet for næringsdrivende og kunder både under rigging og under selve arrangementet. 

God informasjon og smidighet og tilrettelegging fra alle parter er viktig. 

Kontaktperson: Maiken Balder, maiken.balder@halden.kommune.no

Parter som skal varsles ved avstenging av gater/torg er:

  • Politiet. Det må lages et kart og en skiltplan for avsperringen
  • Teknisk etat v/veiansvarlig. Teknisk etat setter ut skilt og sperremateriell i i henhold til gjeldende satser
  • Alle næringsdrivende innenfor sperringene
  • Halden Taxi som har holdeplass på Torget
  • Nettbuss og Grensependelen hvis de må legge om sine ruter. Dersom Tollbugata stenges, kan det være aktuelt å flytte oppstillingsplassen til Fisketorget
  • Norske Skog Saugbrugs dersom deres transport til Sauøya må legges om