Informasjon til deg som skal lage et arrangement

Vi har utarbeidet en egen håndbok hvor vi har samlet nyttig informasjon du trenger når du skal etablere arrangement på offentlig grunn. Husk også at alle arrangement må meldes/søkes om.

 Søk om arrangement   

 Håndbok for arrangement Halden sentrum (PDF, 2 MB) 

Meldeplikt eller søknad om arrangement

Alle arrangement som er offentlig tilgjengelig via sosiale medier eller annen markedsføring eller invitasjon, både på privat og offentlig grunn, er enten meldepliktig eller søknadspliktig til politi, brannvesen med flere.

For å gjøre søknadsprosessen så enkel som mulig for deg som arrangør, har Halden kommune utarbeidet ett felles søknadsskjema som sendes til politi, brann, parkeringskontor, kommuneoverlege og taxi.

Halden kommune ønsker og trenger mange, gode arrangement. Flere arrangement er allerede godt etablert, og nye ønskes velkommen.

  • Før et arrangement kan arrangeres er det ofte flere tillatelser du må ha i orden. Informasjonen du finner her er utarbeidet av et forum bestående av næringsavdelingen, politiet, AMK (Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral) og brannvesenet.
  • God kommunikasjon med kommune, politi, grunneier, naboer og andre berørte er viktig, og er du avhengig av tillatelser, bør disse meldes inn i god tid.

De fleste av bestemmelsene er av generell karakter, men enkelte bestemmelser gjelder kun for Halden kommune.

Punkter du bør tenke på tidlig i arrangementsarbeidet

Søknad til grunneier

  • Hvis du ønsker å arrangere noe på privat grunn, må du alltid søke grunneieren om det.
  • Hvis det er kommunen som eier grunnen, må du søke kommunen.
  • Er du usikker på hvem som eier grunnen, kan du ta kontakt med teknisk etat i kommunen.
  • Regler for bruk av gateområdene i Halden

Nabovarsel

Informasjon om nabovarsel

Alle berørte parter skal motta nabovarsel. Nabovarselet skal fortelle hva du arrangerer og på hvilken måte naboene blir berørt (parkering, stengning av gate, støy osv). Et godt nabovarsel bør også fortelle hvordan arrangøren på best mulig måte har tenkt å likevel legge til rette for de naboene som blir berørt.

Levere søknad

Melding eller søknad om arrangement til politi og brannvesen

Enten du skal ha et helt nytt arrangement eller et som har vært holdt tidligere, må du søke politiet om tillatelse til å avholde dette arrangementet.

Brannvesenet kan også være med på å sette vilkår for avvikling av arrangement, og må derfor søkes.

Brannvesenet vil være opptatt av ting som:

  • planlagt stengning av gater
  • brannvakter
  • nattevakter 

Som arrangør har du ansvaret for sikkerheten til de som deltar på arrangementet. Vær derfor nøye med å overholde lover og forskrifter – de er ikke laget for å gjøre jobben din vanskelig, men for å beskytte deg og publikummet ditt.

Krav til brannsikkerhet ved arrangementer

Mat og drikke

Om salg av mat og drikke på mattilsynet.no

All salg av mat og drikke på arrangement må være godkjent av Mattilsynet.

Salg av alkohol

Om det skal selges alkohol på arrangementet, er det viktig å ha alle tillatelsene i orden. Skjenkebevilling søkes hos den kommunen arrangementet skal foregå i.

Økonomi

Trenger  du råd og tips knyttet til budsjettering, regnskap, moms eller annet kan du finne mye info hos konsertarrangor.no

Skal ditt arrangement håndtere kontanter?

Det anbefales at det alltid er to personer som i fellesskap teller opp kontantinntekter som arrangementet genererer. Kontantoppgjøret må deretter leveres bank.