Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Nyhetsbrev landbruk

Nyhetsbrev landbruk

Miljø og landbruk sender ut månedlige informasjonsbrev på e-post om hva som er nytt innen tilskudd, aktuelle kurs og samlinger i landbruket. Disse legger vi også ut her.

Er det noe du savner? Gi tilbakemelding til Kari Schjerpen.

Kari Elisabeth Schjerpen
Rådgiver
E-post
Mobil 476 93 270