Miljøstasjoner

Miljøstasjoner

Miljøstasjoner er plassert en rekke steder i Halden kommune. Der kan du gratis levere avfall som kan gjenvinnes.

På de fleste miljøstasjonene kan du levere papp, papir, drikkekartonger, plastemballasje, glass- og metallemballasje. Noen steder kan du også levere tekstiler og farlig avfall. Vennligst ikke sett avfall utenfor containerne. Er det fullt, må du oppsøke en annen miljøstasjon.

Skal du levere farlig avfall på Risum eller Svinesundparken kan du ta kontakt med ansatte på bensinstasjonen for info.

Se sorteringsguiden for mer informasjon.

Her finner du miljøstasjonene og en oversikt over hva du kan levere:

  • Prestebakke - ved skolen: Papp, papir og drikkekartong, glass- og metallemballasje
  • Risum - ved Best (Esso): Papp, papir og drikkekartong, glass- og metallemballasje, plast og farlig avfall.
  • Tistedal - parkeringsplass ved MS Brekke: Papp, papir og drikkekartong, glass- og metallemballasje
  • Næridsrød - ved misjonshuset: Papp, papir og drikkekartong, glass- og metallemballasje, plast
  • Brødløs - ved Extra: Papp, papir og drikkekartong, glass- og metallemballasje, plast
  • Brekkerød: Papp, papir og drikkekartong, glass- og metallemballasje, plast
  • Svinesundsparken - ved Esso/Deli de Luca: Papp, papir og drikkekartong, glass- og metallemballasje, plast og farlig avfall.

Her kan du levere farlig avfall:

  • Best (Esso) Risum, Iddeveien 33, 1769 Halden
  • Esso/Deli De Luca, Svinesundsparken 9, 1788 Halden