Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Miljøstasjoner

Miljøstasjoner

Det finnes miljøstasjoner plassert en rekke steder i Halden kommune. På disse kan du gratis levere inn avfall som kan gjenvinnes.

På de fleste miljøstasjonene kan du levere papp, papir, drikkekartonger, plastemballasje, glass- og metallemballasje. Noen steder kan du også levere tekstiler og farlig avfall. Vennligst ikke sett avfall utenfor containerne. Er det fullt må du oppsøke en annen miljøstasjon.

Her er miljøstasjonene:

  • Prestebakke - ved skolen
  • Risum - ved Esso
  • Tistedal - ved bensinstasjon
  • Næridsrød - ved misjonshuset
  • Brødløs - ved Coop Prix
  • Brekkerød
  • Os - ved innkjøring Gimleveien fra rv.21
  • Svinesundsparken - ved Esso/Deli de Luca

 

Her er leveringspunkt for farlig avfall:

  • Esso Risum, Iddeveien 33, 1769 Halden
  • Esso/Deli De Luca, Svinesundsparken 9, 1788 Halden