Feil på Innsynsløsningen

For tiden er det ikke mulig å søke på dokumenter som er eldre enn fra 1.1.22 på grunn av tekniske problemer hos leverandør. Vi jobber med å få løst problemet.
Du kan be om innsyn i en sak om du benytter dette skjemaet

Avfallssortering

Avfallssortering

På Rokke avfallsanlegg må du sortere det du skal kaste. Du finner containere og områder som er godt merket med hva slags avfall du skal legge i hver av dem.

Her kan du se hva du skal kaste i de forskjellige containerne - og ikke minst hva som ikke skal kastes der:

GLASS OG METALL 
Kan kastes: Emballasjeglass, f.eks. syltetøyglass og flasker. Metallemballasje, f.eks. hermetikk- og drikkebokser.
Kan ikke kastes: Vindusruter, krystall, porselen eller planglass.

FYLLMASSE
Kan kastes: Stein, porselen, keramikk, f.eks. serviser, leca, servanter, toaletter, blomsterpotter.

PAPP OG PAPIR
Kan kastes: Papp og papir kan kastes i samme container.
Kan ikke kastes: Isopor. Drikkekartong - dette kastes i egen container. 

DRIKKEKARTONG 
Kan kastes: Melk- og juicekartonger. 
Kan ikke kastes: Papp, papir eller plast.

PLAST 
Kan kastes: Plastposer, emballasjeplast, tøyelig plast og blank plast. 
Kan ikke kastes: Presenninger, isopor, madrasser, hardplast, leker, kofferter.

TREVERK
Kan kastes: Ubehandlet eller malt/beiset treverk som ikke er impregnert. 
Kan ikke kastes: Impregnert- eller kreosotbehandlet treverk.

IMPREGNERT TREVERK 
Kan kastes: Impregnert- og kreosotbehandlet treverk.
Kan ikke kastes: Ubehandlet eller malt treverk.

BRENNBART RESTAVFALL
Kan kastes: Brennbart avfall som ikke passer i andre containere, f.eks. tekstiler, hardplast, møbler, belegg, isopor.

GIPS/ISOLASJON
Kan kastes: Gipsplater og isolasjon.

JERN/METALL
Kan kastes: Alle slags metallgjenstander.

EE-AVFALL
Kan kastes: Småelektrisk, TV, PC.

HVITEVARER
Kan kastes: Kjøl og frys, komfyr og vaskemaskin.

DEKK 
Kan kastes: Dekk på felg, dekk uten felg.
 
VINDUER
Noen vindustyper er farlig avfall, mens andre ikke er det. Noen eldre vinduer brennes med annet trevirke, mens annet sorteres og behandles som farlig avfall. For at dette skal bli riktig sortert, må du kontakte personalet hvis du skal kaste vinduer. 

Farlig avfall: Vinduer produsert mellom 1965-1975 (inneholder PCB), vinduer produsert mellom 1975-ca. 1990 (inneholder klorparafiner).  
 

HAGEAVFALL
Hageavfall kan leveres på Rokke. Avfallet må være fritt for stein, plast og metall. 

Ved levering må det skilles mellom kvist og annet hageavfall som løv, gress o.l. Dette skal legges på to ulike steder. 

Kvister/greiner må ikke være mer enn 15 centimeter i diameter. Stokker/røtter/stubber som er større enn dette må leveres som restavfall og prises på lik linje med dette.

Om du har hageavfall fra vekster som er svartelistet i Norge, må dette medbringes i søppelsekker. Ta kontakt med personalet når du kommer så vil avfallet bli lagt til side og sendt til forbrenning.

GJENBRUK
Vil du kaste noe som kan være brukbart for andre? Kontakt Miljøhuset.