Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Avfallssortering

Avfallssortering

På Rokke avfallsanlegg må du sortere den søpla du skal kaste. Du finner containere og områder som er godt merket med hva slags søppel du skal legge i hver av dem.

Her finner du en veiledning om hva du skal kaste i de forskjellige containerne og ikke minst hva som ikke skal kastes i den enkelte containere

GLASS OG METALL 

Kan kastes: Emballasjeglass f.eks. syltetøyglass og flasker. Metallemballasje f.eks. hermetikk- og drikkebokser
Kan ikke kastes: Vindusruter, krystall, porselen eller planglass

FYLLMASSE
Kan kastes: Stein, porselen, keramikk f.eks. serviser, leca, servanter, toaletter, blomsterpotter

PAPP OG PAPIR
Kan kastes: Papp og papir kan kastes i samme container.
Kan ikke kastes: Isopor. Drikkekartong - dette kastes i egen container. 

DRIKKEKARTONG 
Kan kastes: Melk- og juicekartonger. 
Kan ikke kastes: Papp, papir eller plast.

PLAST 
Kan kastes: Plastposer, emballasjeplast, tøyelig plast og blank plast. 
Kan ikke kastes: Presenninger, isopor, madrasser, hardplast, leker, kofferter

TREVERK
Kan kastes: Ubehandlet eller malt/beiset treverk som ikke er impregnert. 
Kan ikke kastes: Impregnert- eller kreosotbehandlet treverk.

IMPREGNERT TREVERK 
Kan kastes: Impregnert- og kreosotbehandlet treverk 
Kan ikke kastes: Ubehandlet eller malt treverk

BRENNBART RESTAVFALL
Kan kastes: Brennbart avfall som ikke passer i andre containere. f.eks. tekstiler, hardplast, møbler, belegg, isopor.

GIPS/ISOLASJON
Kan kastes: Gipsplater og isolasjon

JERN/METALL
Kan kastes: Alle slags metallgjenstander.

EE AVFALL
Kan kastes: Småelektrisk, TV, PC

HVITEVARER
Kan kastes: Kjøl og frys, komfyr og vaskemaskin

DEKK 
Kan kastes: Dekk på felg, dekk uten felg.
 
VINDUER
Noen vindustyper er farlig avfall, mens andre ikke er det. Noen eldre vinduer brennes med annet trevirke, mens annet sorteres og behandles som farlig avfall. For at dette skal bli riktig sortert må du kontakte personalet når du vil kaste vinduer. 

Farlig avfall: Vinduer produsert mellom 1965-1975 (inneholder PCB), vinduer produsert mellom 1975-ca. 1990 (inneholder klorparafiner).  
 

HAGEAVFALL
Hageavfall kan leveres på Rokke:

Avfallet må være fri for stein, plast og metall. 

Ved levering må det skilles mellom kvist og annet hageavfall som løv, gress o.l. Dette skal legges på to ulike steder. 

Kvister/greiner må ikke være mer enn 15 centimeter i diameter. Stokker/røtter/stubber som er større enn dette må leveres som restavfall og prises på lik linje med dette.

Om du har hageavfall fra vekster som er svartelistet i Norge må dette medbringes i søppelsekker. Ta kontakt med personalet når du kommer så vil avfallet bli lagt til side og sendt til forbrenning.

GJENBRUK
Vil du kaste noe som kan være brukbart for andre? Miljøhuset mottar gjerne slike ting.