Kommunal planstrategi

Halden kommunes planstrategi kan forenklet kalles en plan for kommunens planlegging.

Planstrategien skal gi en oversikt over utviklingstrekk og utfordringer i kommunen, den skal være et verktøy som viser sammenhengen mellom utfordringer og det planbehovet kommunen har for å løse disse utfordringene.

Planstrategien

Den planstrategien Halden kommune jobber etter nå ble vedtatt i 2020 og du kan lese den her:

Planstrategi

Planstrategien ble utarbeidet i samråd med en styringsgruppe oppnevnt av formannskapet.

Her ser du referater og dokumenter tilknyttet arbeidet med å lage den forrige planstrategien som ble utarbeidet i 2016.