Økonomiplan

Økonomiplan

Her finner du gjeldende økonomiplan og historiske økonomiplaner. 

Kommunestyret vedtar hvert år en ny økonomiplan som skal gjelde for de fire neste budsjettårene. Planen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. 

OBS! Dokumentene er ikke universelt utformet og kan skape utfordringer for deg som bruker et hjelpemiddel for å lese de. Vi arbeider for å gjøre alle våre dokumenter tilgjengelig for alle, og de vil da bli skiftet ut etter hvert som de er ferdige.

Økonomiplan 2023-2026

Økonomiplanen ble behandlet i formannskapet 2. juni 2022. Økonomiplanen legges ut for offentlig ettersyn i 14 dager før den behandles i kommunestyret. Økonomiplan 2023-2026 fra Ap og SP ble vedtatt i kommunestyret 16. juni 2022.

Vedtatt økonomiplan 2023 - 2026

Andre forslag

Følgende forslag ble fremmet i formannskapet 2. juni 2022:

Se kommunedirektørens presentasjon av forslag til økonomiplan her:

Økonomiplan 2022-2025

Økonomiplanen ble vedtatt i kommunestyret 17. juni 2021.

Vedtatt økonomiplan for 2022-2025 finner du her 

Økonomiplan 2021-2024

Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 ble vedtatt i kommunestyret 17. desember 2020. På grunn av pandemien ble disse to prosessene sammenslått. 

Vedtatt budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 finner du her

Økonomiplan 2020 - 2023

Økonomiplanen ble vedtatt i kommunestyret 20. juni 2019.

Vedtatt økonomiplan for 2020-2023 finner du her

Økonomiplan 2019 - 2022

Økonomiplanen ble vedtatt i kommunestyret 21. juni 2018. Økonomiplan 2019–2022 består av to dokumenter.