Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Asak kulturbarnehage

Asak kulturbarnehage

Asak Kulturbarnehage er en privat barnehage som satser på å tilrettelegge for barns utvikling gjennom musikk, dans og drama.

Søk barnehageplass

Vi har fokus på barns medvirkning gjennom drømmeveggen. Vår visjon er: frihet og glede i et positivt miljø.

Profil: Kulturbarnehage

Besøk vår nettside

Leder: Therese Leet Vist

Telefon: 69 18 20 70 / 982 80 991

Adresse: Heiderødveien 3, 1791 TISTEDAL

Åpningstider: 06:45 - 17:00

Type plass

  • 4 dager i uken
  • Hel plass