Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Festningsgata Menighetsbarnehage

Festningsgata Menighetsbarnehage

Festningsgata Menighetsbarnehage ligger midt i Halden sentrum, rett under festningen og holder til i et av byens eldste bygg.

Søk barnehageplass

Vi har ca 33 barn i alderen 1 til 6 år fordelt på avdelingene Kosekroken(1-3 år) og Lekestua (3-6 år).
Vi legger vekt på nestekjærlighet, raushet, og ønsker å utgjøre en forskjell for alle vi kommer i kontakt med.

Profil: Utvidet kristen formålsparagraf - Vi ønsker å utgjøre en forskjell.

Besøk vår nettside

Adresse: Festningsgata 18, 1767 HALDEN

Telefon: 69 18 18 15

Leder: Elizabeth Pollard Hunnestad

Åpningstider: 06:45 - 16:45

Type plass

  • Hel plass