Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Solbakkeparken barnehage

Solbakkeparken barnehage

Solbakkeparken er en stor og moderne barnehage, med fire avdelinger og 72 plasser for små og store. 

Søk barnehageplass

Vi ligger midt i sentrum og har gangavstand til Rødsparken, Shulzedalen, parken og biblioteket. Vi har et flott og utfordrende uteområde med god plass til fysisk utfoldelse. Vi legger vekt på lek, læring og språkstimulering.

Profil: En god start varer hele livet.

Besøk vår nettside

Adresse: Major Forbusgate 25, 1776 HALDEN

Telefon: 69 17 77 60

Leder: Irene Petersen

Åpningstider: 06:45 - 17:00

Type plass

  • Hel plass