Ledige barnehageplasser

Ledige barnehageplasser

Hovedopptak for søknad om barnehageplass har frist 1.mars. Det er likevel mulig å få plass i løpet av året.

Søk barnehageplass

Ledige plasser

Her kan du se hvilke barnehager som har ledig kapasitet fra høsten av.