Vil du bety noe ekstra for et barn eller en ungdom i Halden kommune?

Vil du bety noe ekstra for et barn eller en ungdom i Halden kommune?

Barneverntjenesten i Halden vil gjerne komme i kontakt med personer som ønsker å gjøre en forskjell for barn og unge som har det vanskelig.

De barna og ungdommene vi jobber med har opplevd ulike ting i livene sine, men har til felles at de trenger noen å snakke med og oppleve gode ting sammen med.

Støttekontakt

Man trenger ingen spesiell utdannelse for å være støttekontakt, men det kreves politiattest. Til denne tjenesten trengs mennesker som har tid og overskudd til andre. Det er først og fremst personlige egenskaper som avgjør om en person passer som støttekontakt eller ikke. 

Er du en person som:

  • liker å være sammen med barn og unge
  • er voksen, stabil og er trygg på deg selv
  • har noe å bidra med til vanskeligstilte barn og unge
  • kan forplikte seg til oppdraget over tid

da kan dette passe for deg!

Besøkshjem

Å være besøkshjem innebærer at du tar imot barn eller ungdom én eller flere helger per måned.
Det er viktig at du er en trygg og stabil voksen med husrom og hjerterom. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier som har et særlig behov. Besøkshjemmet skal ikke erstatte barnets hjem hos sine biologiske foreldre.

Hvem som kan bli besøkshjem:

  • Både enslige, par og barnefamilier kan bli besøkshjem i kommunen.
  • Det stilles ingen krav om at du har formell utdanning for å være besøkshjem. Det legges størst vekt på at du er personlig egnet. Du kan gjerne ha egne barn.
  • For å bli godkjent, må du legge fram tilfredsstillende politiattest. Det kan kreves politiattest også fra andre som bor eller oppholder seg i hjemmet

Vertsfamilie

Vertsfamilier leier ut en hybel eller leilighet til en ungdom.

  • Vertsfamiliens oppgave er å skape trygghet og trivsel for ungdommen i egen bosituasjon slik at ungdommen blir mer og mer selvstendig.
  • Kontakt og oppfølging gjøres gjennom oppfølging av ungdommens hverdag.
  • Vertsfamilien og ungdommen får oppfølging fra barneverntjenesten

Barneverntjenesten godtgjør oppdraget.

Fosterhjem

Har du eller dere lyst til å være fosterforeldre og evner å gi barn et trygt og godt hjem?
Et fosterhjem tar imot barn når barnevernstjenesten har besluttet at det skal settes i gang et hjelpetiltak eller i forbindelse med en omsorgsovertakelse. Kommunen har ansvaret for å godkjenne og føre tilsyn med hjemmet. Du vil få nødvendig opplæring.

Fosterforeldre vurderes nøye opp mot det enkelte fosterbarns individuelle behov. De viktigste kravene til deg er at du er i en stabil livssituasjon og har et sosialt nettverk - uansett om du er samboer, enslig eller gift.

For å bli godkjent, må du legge fram tilfredsstillende politiattest og helseattest. Det kan kreves politiattest også fra andre som bor i fosterhjemmet.

Barnevernstjenesten
E-post
Telefon 69 17 46 00

Familiens hus i Skofabrikken, Os allè 3, 1777 Halden