Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjon 0-5 år

Det kan være spennende, men også utfordrende, å vite hvordan du som foreldre best mulig kan forstå barnet ditt. På helsestasjonen møter du helsesykepleiere som kan gi deg råd og tips. Vi er her for deg og barnet ditt!

Hvem får tilbudet?

Helsestasjonen er et tilbud til alle familier som venter barn og familier med barn i alderen 0-5 år.

Alt ved helsestasjonen er gratis.

 

Hjemmebesøk og møte på helsestasjonen

Vårt første møte blir på hjembesøket. Her tar vi med vekt for å veie barnet og tilbyr veiledning om ammeteknikk og/eller morsmelktillegg og informerer om helsestasjonens tilbud.

Neste møte blir på helsestasjonen, enten i en samtale hos helsesykepleier for bare deg/dere og barnet ditt eller i gruppeveiledning. Her tar vi utgangspunkt i hva du lurer på, vi følger barnets utvikling og vaksinering. Vi har også faste legekontroller der vi sjekker at alt står bra til med barnet ditt ved 6 uker, 6 mnd, 1 år og 2 år.

Vi ber om at dere ikke tar med syke barn til helsestasjonen, men ta kontakt med egen fastlege eller legevakt.

 

Åpningstider


Helsestasjon er åpen fra kl 08.00-15.00 alle hverdager.
Drop-in veiing mandag og torsdag kl. 12.30-1400.

Adressen er Familiens hus, Os allè 4, 1777 Halden.

Tlf.: 69 17 46 62 for timebestilling til helsesykepleier eller jordmor.
Telefontid er fra kl 08.30-15.00, stengt mellom kl 11.30-12.00.

 

Når blir barnet innkalt?


Barnet innkalles jevnlig til konsultasjoner på helsestasjonen, men du kan også ta kontakt selv ved behov utover det. På siden til Helsenorge kan du lese om de temaene som tas opp på de faste konsultasjonene.