Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjon 0-5 år

Det er spennende, men også utfordrende å bli foreldre. På helsestasjonen møter du ansatte som gir deg veiledning og råd om hvordan du best mulig kan forstå barnet ditt. Vi er her for deg og barnet!

Kontakt

Helsestasjon er åpen fra kl 08.00-15.00 alle hverdager.
Drop-in veiing mandag og torsdag kl. 12.30-14.00.

Adressen er Skofabrikken, Os allè 3, 1777 Halden.

Telefon: 69 17 46 62 for timebestilling til helsesykepleier eller jordmor.
Telefontid er fra kl 08.30-15.00, stengt for lunsj mellom kl 11.30-12.00.

Våre tjenester

Helsestasjonen tilbyr tjenester til gravide og barn mellom 0-5 år og deres familier. Tjenesten er gratis og har fokus på å forebygge sykdom og fremme helse hos barn og foreldre.

Vi følger med på barnets utvikling, svarer på spørsmål, gir veiledning og setter vaksiner. På helsestasjonen jobber jordmødre, helsesykepleiere, leger, psykolog, sekretærer, fysioterapeuter og familieveiledere.

Helsestasjonen får melding fra sykehuset når barnet er født, og tar da kontakt med foreldrene for å avtale første møte. Familien innkalles jevnlig til konsultasjoner på helsestasjonen, men du kan også ta kontakt selv ved behov utover det.

På siden til Helsenorge kan du lese om de temaene som tas opp på de faste konsultasjonene. 

Helsestasjonen har ikke som oppgave å behandle syke barn. Ved funn som gir mistanke om sykdom hos barnet, blir det henvist videre til fastlege eller spesialisthelsetjenesten.

Ved akutt sykdom må fastlege eller legevakt kontaktes.

På helsestasjonen samarbeider vi med Home-Start Familiekontakten. Les mer om dette her

Nyttige brosjyrer for småbarnsforeldre

Halden helsestasjon
Telefon 69 17 46 62

Skofabrikken, Os allè 3, 1777 Halden