Logopedtjenesten

Logopedtjenesten

Ved vansker knyttet til språk, tale og kommunikasjon kan man kontakte Logopedtjenesten for en vurdering av videre behov for oppfølging.

Logopedtjenesten er en del av PP-tjenesten. Vi arbeider med barn, unge og voksne, med unntak av elever i videregående skole (der har fylkeskommunen ansvaret).

Kontaktinformasjon

Logopedtjenesten hører under PPT og er lokalisert i Skofabrikken med adresse: Os allé 3, 1777 Halden.
Dersom du ønsker å komme i kontakt med PP-tjenesten, logopedtjenesten eller læringsmiljøteamet, kan du ringe eller sende oss en e-post.

Arbeidsområde

Med vansker knyttet til språk, tale og kommunikasjon mener vi:

  • forsinket artikulasjon og fonologiske vansker
  • taleflytvansker (stamming og løpsk tale)
  • leppe-, kjeve- ganespalte
  • afasi (ervervede språkvansker etter skade i hjernen)
  • nevrologisk betingede talevansker (f.eks dysartri, taleapraksi og dyspraksi)
  • stemmevansker hos barn i barnehage/grunnskole (grunnet kapasitet har vi ikke anledning til å ta imot voksne med stemmevansker).

Arbeidsform

Oppfølgingen vil i hovedsak foregå på logopedkontoret, men kan iblant gis på opplæringsarena. Tjenesten arbeider også indirekte i form av rådgivning og veiledning til foresatte, barnehage, skole og andre instanser. Ved behov kan det bli satt opp kurs med temaer innenfor logopedfeltet.