Logopedtjenesten

Logopedtjenesten

Ved vansker knyttet til språk, tale og kommunikasjon kan man kontakte Logopedtjenesten for en vurdering av videre behov for oppfølging.
Logopedtjenesten er en del av PP-tjenesten. Vi arbeider med barn, unge og voksne, med unntak av elever i videregående skole (der fylkeskommunen har ansvaret).

Arbeidsområde

Med vansker knyttet til språk, tale og kommunikasjon mener vi:

  • Forsinket artikulasjon og fonologiske vansker
  • Taleflytvansker (stamming og løpsk tale)
  • Leppe-, kjeve- ganespalte
  • Afasi (ervervede språkvansker etter skade i hjernen)
  • Nevrologisk betingede talevansker (f.eks dysartri, taleapraksi og dyspraksi)
  • Stemmevansker hos barn i barnehage/grunnskole (grunnet kapasitet for tiden har vi ikke anledning til å ta imot voksne med stemmevansker).
     

Arbeidsform

Logopedene arbeider direkte med barn, unge og voksne med språk-, tale- og kommunikasjonsvansker. Oppfølgingen vil i hovedsak foregå på logopedkontoret, men kan iblant gis på opplæringsarena. Tjenesten arbeider også indirekte i form av rådgivning og veiledning til foresatte, barnehage, skole og andre instanser. Ved behov kan det bli satt opp kurs med temaer innenfor logopedfeltet.

 

Kontaktinformasjon

Logopedtjenesten er tilhørende PPT som er lokalisert i Familiens hus med adresse: Os alle 4, 1777 Halden.
Dersom dere ønsker å komme i kontakt med PP-tjenesten, logopedtjenesten eller læringsmiljøteamet, kan dere ringe: 45871547Dere kan kontakte logopedtjenesten ved å ringe 45871547 eller sende epost til: logopedtjenesten@halden.kommune.no