Vil du bli sykepleier eller vernepleier i kommunen

Vil du bli sykepleier eller vernepleier i kommunen

Vil du utgjøre en forskjell for våre innbyggere? Vil du få faglige utfordringer, en variert arbeidshverdag og mulighet for videreutdanning? Da kan Halden kommune være den arbeidsgiveren du ønsker.

Oversikt over ledige stillinger i kommunen

Du som er vernepleier og sykepleier har mange jobbmuligheter i kommunen. Det kan for eksempel være i hjemmebaserte tjenester, det kan være på ett av våre sykehjem eller på helsehuset, i en bolig for mennesker med funksjonshemming eller med rus og psykisk helse. Halden kommune har heltid som et satsningsområde. 

Bli kjent med våre tjenestesteder:

Kommunen har utarbeidet strategier for å rekruttere og beholde sykepleiere og vernepleiere. Med utgangspunkt i et arbeidsmarked med økt behov for sykepleiere og vernepleiere, vil Halden kommune aktivt arbeide for å være en attraktiv arbeidsgiver med en offensiv rekrutteringsstrategi. 

  • Mentorprogram for å ivareta og følge opp nyansatte i oppstartsfasen
  • Nyansattprogram for en god introduksjon til arbeidsplassen
  • Satsning på faglig kompetanseheving og all helsepersonell får opplæring i KlinObsKommune. 
  • Konkurransedyktig lønn og andre goder ihht rekrutteringsstrategier

Her kan du lese mer om rekrutteringsstrategiene