Utvalg, råd og styrer

Utvalg, råd og styrer

Detaljene om hvordan ansvar og myndighet er fordelt og hvilke regler som gjelder for arbeid i utvalgene finner du i Reglement for politiske organ og delegering. (PDF, 518 kB) 

De politiske organene i Halden

Politisk sekretariat

Politisk sekretariat består av formannskapssekretæren, ordførers sekretær og rådgiver.  Sekretariatet sørger for at alle møtedokumenter (innkallinger og protokoller) er tilgjengelig for politikere og offentligheten til rett tid. 

Henvendelser til sekretariatet: