Bedre mobildekning i Halden-distriktet

Bedre mobildekning i Halden-distriktet

Takket være samarbeid mellom Halden kommune og Telenor ble en ny mobilmast i Enningdalen åpnet denne uka. Fire lignende master skal snart åpnes andre steder i Halden. 

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Onsdag inviterte grunneierne ved Skauskrokveien i Enningdalen på kake og pølser for da var det endelig tid for å feire. Etter mange år med dårlig mobildekning i området nær svenskegrensen, hadde et spesielt samarbeid gjort at folk i Enningdalen endelig skal kunne snakke i mobiltelefon slik de fleste andre tar for gitt. 

- Mobildekning er viktig av mange årsaker – også i grisgrendte områder der dekningen kan være dårlig eller fraværende. Mobildekning bidrar til å sikre innbyggerne våre tilgang på like muligheter uavhengig av hvor man bor eller befinner seg. Om man sykler eller går tur i marka, kjører langs våre veier eller arbeider i skog og mark, kan det oppstå situasjoner som gjør det svært viktig å kunne benytte mobiltelefonen. Under pandemien så ble det innført hjemmekontor, skole og politiske møter på teams. Da ble behovet for mobildekning ytterligere forsterket. Derfor er vi svært glade for at vi nå etter flere års arbeid har kommet dit at fem nye master settes i drift de nærmeste månedene, sa ordfører Linn Laupsa (Ap) da hun onsdag erklærte mobilmasten på Grefsrødåsen i Søndre Enningdalen for åpnet. 

På toppen av Grefsrødåsen er det montert en 24 meter mobilmast i tillegg til en liten hytte med tilhørende teknisk utstyr. Denne masten alene sørger nå for at deler av Enningdalsveien, grenseområdet ved Holtet og området rundt Skauskrokveien får mobildekning med både 2G, 4G og 5G. 

I løpet av det neste halvåret vil fire tilsvarende mobilmaster åpnes ved Fureåsen, Siljemoen, Torpedalen og Solbrekke. 

Spesielt samarbeid

Øyvind Grandahl står foran mobilmasta i Enningdalen.  - Klikk for stort bildeØyvind Grandahl er leder for digitalisering og innovasjon i Halden kommune og jobber blant annet med å sikre mobilutbygging i kommunen. Henrik D. Meyer

Det normale ved utbygging av mobildekning, er at teleaktører som Telenor eller andre konkurrenter står for utbyggingen alene fordi det bor så mange i nærområdet at det er kommersielt lønnsomt. I områder som Enningdalen og Torpedalen bor det for få mennesker til at en slik utbygging er lønnsom for en kommersiell aktør. Derfor må det en annet samarbeid til for å få et godt tilbud. 

- Halden kommune har lenge jobbet målrettet for at våre distrikter skal kunne ha et mobilnett slik som alle andre tar for gitt. Både for fastboende og besøkende er det viktig. Det gir økt sikkerhet og det gjør at et moderne arbeidsliv eller utdanningsløp kan følges opp også utenfor byene. Derfor har vi samarbeidet med Telenor for å få til en løsning både i Enningdalen og flere andre steder utenfor byen vår, sier leder for digitalisering og innovasjon Øyvind Grandahl i Halden kommune. 

Mens det er Telenor som betaler for selve mobilmasten og alt det tekniske utstyret, så har Halden kommune betalt for å føre strøm gjennom skogen og fram til mobilmastene i dette prosjektet. Telenor og Halden kommune har opplevd en god dialog med grunneiere og lokalsamfunn og dette har bidratt til å kunne montere mastene på steder der de gjør mest nytte. 

Ordfører Linn Laupsa står til venstre og Telenors dekningsdirektør Bjørn Amundsen står til høyre på Grefsrødåsen i Enningdalen. Bak dem er trær og utsikt over Enningdalen.  - Klikk for stort bildeOrdfører Linn Laupsa og Telenors dekningsdirektør Bjørn Amundsen under åpningen av ny mobilmast på Grefsrødåsen i Enningdalen i november 2022. Henrik D. Meyer

– For å få til mobildekning for alle, er vi avhengig av at grunneiere er villige til å samarbeide. I Enningdalen har vi blitt ønsket velkommen og hatt et veldig godt samarbeid med de som eier grunnen i området der mobilmasten er montert, sier Grandahl. 

Avhengig av kommunen

Dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor har i en årrekke reist Norge rundt for å gjøre mobilnettet bedre. Helt tilbake i 2007 hadde han første kontakt med daværende Down on the Farm-festivalen om mobilutfordringene og også han skryter av positive grunneiere. Når han denne uka kunne besøke Farmen i Enningdalen for å feire åpningen av ny mobilmast, var han også klar på at det ikke hadde vært noen slik mast uten Halden kommunes rolle.

- Nei, det tror jeg ikke. Vi er regulert slik at vi måtte ha funnet en løsning når kobbernettet skal kobles ned, men det betyr jo bare at vi måtte ha funnet en løsning som hadde virket her inne. Nå har vi fått en løsning som gir både 2G, 4G og til og med 5G i store områder. Det har vi klart takket være dette samarbeidet med Halden kommune, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor. 

Her kommer flere mobilmaster:

Som følge av samarbeidet mellom Halden kommune og Telenor pågår arbeidet med å montere ut ytterligere fire mobilmaster i Halden-distriktet. Dette er foreløpig tidsplan for dette arbeidet: 

  • Fureåsen, planlagt ferdig november 2022
  • Siljemoen, planlagt ferdig før jul 2022
  • Torpedalen, planlagt ferdig 1. kvartal 2023 
  • Solbrekke, planlagt ferdig 1. kvartal 2023

Mer om teknologiutbygging på landsbygda: To mil med fiber - 22 hus på nett