Ny gangbro på Os

Ny gangbro på Os

Det skal bygges ny gangbro på Os. Broen skal krysse Haakon VIIs vei ved Halden arena, på samme sted som tidligere gangbro. Anleggsarbeidet starter i april.

Etter at den gamle gangbroen ble revet, har Hannibal Sehesteds gate ligget delt i to på hver sin side av Haakon VIIs gate (FV220). Nå skal denne aksen endelig gjenopprettes for gående og syklende. I forbindelse med oppstart av Os-prosjektet, ble det oppdaget setningsskader på den gamle broas ene landkar. Av sikkerhetsmessige grunner, ble derfor gangbroa revet i desember 2021. 

Den nye gangbroa blir en plassbygget konstruksjon av betong som vil ligne på den gamle broa. Den synlige bæringen av broa vil likevel se annerledes ut.  

Hva skal gjøres? 

Dette er fasene i arbeidet med å bygge gangbroen:

  • Anleggsarbeidet vil starte i uke 14 - rett etter påske - med gravearbeider på begge sider av fylkesveien. 
  • Broa skal fundamenteres på samme måte som Halden arena - ved hjelp av kalk- og sementstabilisering. Kalk- og sementstabilisering skal gjøres ned til et fast morenelag omtrent 20-25 meter under bakkenivå. Denne delen av arbeidet starter i uke 15 og ventes å vare i omtrent fire uker. 
  • Deretter følger en lengre periode med forskalingsarbeid. Det må lages forskaling både over veien og på begge sider av veien der det skal bygges landkar/støtte for broa. 
  • Så blir broa støpt på stedet. 
  • Etter ferdig støpt konstruksjon blir det utført oppfylling og landskapsarbeid på begge sider av fylkesveien.

Trafikk

Det er ikke til å unngå at bygging av bro over en vei vil få følger for trafikken i deler av anleggsperioden. Det har vært og er løpende dialog med Vegvesenet om trafikkavvikling i anleggsperioden. Gangbroa skal bygges over en av byens mest trafikkerte veier og det legges derfor vekt på å opprettholde trafikken så langt det lar seg gjøre. 

Likevel vil det måtte bli perioder med flytting av kjørefelt til siden. Det vil også bli perioder da fylkesveien under gangbroa (FV 220/Haakon VIIs vei) må stenges. I slike tilfeller vil det bli skiltet omkjøring via Fridtjof Nansens gate (Stadionbakken) og/eller andre deler av sentrum.

Statens vegvesen og kommunen vil forsøke å legge til rette for best mulig fremkommelighet, men alle trafikanter må være innstilt på at kjøremønster vil være annerledes enn vanlig i store deler av anleggsperioden. Det er en nødvendighet for å få ny gangbro. Vær oppmerksom på at skilting og kjøremønster vil bli endret i ulike faser av anleggsarbeidet. 

Vi oppfordrer til å vise hensyn til anleggsarbeiderne som jobber nær trafikken.   

Hvorfor? 

Det skal bygges ny gangbro for å erstatte broa som var på samme sted tidligere. En gangbro på dette stedet over en av Haldens mest trafikkerte veier, er viktig for å sikre fremkommelighet til gående og syklende i Halden sentrum. 

Kart 

Denne skissen viser hvor den nye gangbroen skal bygges:

Flyfoto/skisse som viser Halden arena og Haakon VIIs vei med gangbro - Klikk for stort bildeDet skal bygges ny gangbro over fylkesvei 220 ved Halden arena. Halden kommune

FAKTA: 

Oppdragsgiver: Halden kommune/Østfold fylkeskommune

Byggeledelse: Halden kommune

Entreprenør: Veidekke/Øst AS

Økonomi/eierskap: Byggingen av broa finansieres med inntil 25 millioner kroner av Østfold fylkeskommune, fordi den krysser en fylkesvei. Halden kommune skal eie broa. 

Framdrift: 
April 2024 - oppstart
Oktober 2024 - ferdigstillelse
 

KONTAKTINFORMASJON:

Prosjektleder, byggherre: 
Arne Eikre, Halden kommune
E-post: arne.eikre@halden.kommune.no
Telefon: 93 44 47 50

Prosjektleder, entreprenør:
Arnbjørn Kulbrandstad, Øst AS
E-post: arnbjorn.kulbrandstad@ost.as
Telefon: 96 62 68 02

Se andre anleggsprosjekter i Halden kommune