Søke tilskudd til kunst- og kultur?

Søke tilskudd til kunst- og kultur?

Da er tiden inne for å begynne å fylle ut søknaden. Søknadsfristen er 15. februar. 

Tilskudd til kunst- og kulturformål har søknadsfrist 15. februar for prosjekter som foregår i perioden 1. juli - 31. desember samme år. 

Husk at det skal rapporteres for bruk av eventuelle tidligere tilskudd før ny søknad kan behandles. Du finner digitalt søknadsskjema, retningslinjene og skjema for innsending av rapport ved å klikke på lenken under. 

Her finner du informasjon om tilskuddsordningene, retningslinjer og skjemaer.