Fristen for å søke barnehageplass er 1.mars

1.mars er siste frist for å levere søknad til hovedopptaket for barnehageplass.
Vær obs på at du må fylle ut en ny søknad om du allerede har levert og ønsker å gjøre endringer. Det er den siste søknaden som blir gjeldende. Søk barnehageplass

Tilskuddsordninger kultur og idrett

Tilskuddsordninger kultur og idrett

Det finnes flere tilskuddsordninger for kultur og idrett i Halden. Her finner du en oversikt over Halden kommunes støtteordninger - samt snarveier til andre ordninger. 

Kulturmidler til kunst- og kulturformål

Støtte kan gis til produksjonsgrupper/enkeltkunstnere med tilhørighet i Halden eller prosjekter som gjennomføres i Halden. Støtte kan gis til alle områder innen kunst og kultur med både amatører og profesjonelle som utøvere.

Søknadsfrister:

  • 15.februar (for perioden 1.juli til 31.desember samme år)
  • 15.september (for perioden 1.januar til 30.juni året etter)

Søk om kulturmidler til kunst- og kulturformål

Tilskudd til oppstart av festivaler og arrangement

Alle kan søke, men arrangementet må gjennomføres helt eller delvis i Halden. Øvrige krav står i retningslinjene. Det kan gis støtte for inntil 3 år. Tilskudd gis ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering. 

Søknadsfrist: 

  • 1. september

Søk om tilskudd til oppstart av festivaler og arrangement

Tilskudd til utvikling av eksisterende festivaler og arrangement

Tilskuddsordningen gjelder for alle arrangører som ikke får fast årlig driftstilskudd fra Halden kommune. Arrangementene må gjennomføres helt eller delvis i Halden. 

Søknadsfrist:

  • 1. september

Søk om tilskudd til nyutvikling av eksisterende festivaler og arrangement

Tilskudd fra Viken fylkeskommune

Fylkeskommunen har flere støtteordninger som er aktuelle for kulturlivet i Halden.
Se denne siden for informasjon om fylkeskommunens støtteordninger (Viken fylkeskommune) 

Andre støtteordninger

Det finnes flere offentlige støtteordninger enn de ordningene Halden kommune og Viken fylkeskommune står bak. Her er snarveier til andre ordninger som kan være aktuelle for aktører innen kultur og idrett i Halden:

Tilskuddsportalen.no

Halden kommune abonnerer på Tilskuddsportalen. Ved hjelp av denne, kan lokale lag og foreninger enkelt søke om tilskudd fra mange ulike aktører. 

Tilskuddsportalen.no er en tjeneste for lag og foreninger i Halden, samt kommunens ansatte. Tilgangen til tilskuddsportalen krever at du oppretter en konto, og det gjøres en manuell kontroll av tilskuddsportalen.no om hvorvidt du er tilknyttet styret i laget/foreningen du ønsker tilgang på vegne av.

2-3 personer per lag/forening får tilgang til tilskuddsportalen.

Klikk her for å komme til Tilskuddsportalen.no

Når du mottar støtte

Har du fått støtte fra Halden kommune, skal det i aktuelle sammenhenger gis informasjon om dette. Det kan for eksempel gjøres på nettsider, brosjyrer, program eller på arenaen der ditt arrangement gjennomføres. Bruk gjerne vår logo til dette. Halden kommune har også reklamebannere og rollups som kan lånes til dette. Våre grafiske elementer finnes her: