Tilskuddsordninger

Tilskuddsordninger

Det finnes flere tilskuddsordninger for kultur og idrett i Halden. Her finner du en oversikt over fire ulike støtteordninger fra Halden kommune - samt lenker til andre ordninger. 

Tilskuddsportalen.no

Tekst hentet fra Tilskuddsportalen.no: "Tilskuddsportalen er et verktøy for deg som vil jobbe mer effektivt og lykkes bedre i å søke tilskudd til dine prosjekt. Vi gir deg en oversikt over alle tilskuddsordninger som tilbys norske organisasjoner, og du kan søke etter støtteordninger og tilskudd i mange ulike kategorier. Vi oppdaterer informasjon om tilskuddene automatisk (via vår informasjonsrobot) og innholdet kontrolleres manuelt av vårt team. Du kommer derfor i forkant av søknadsarbeidet og kan få flere ideer til finansiering."

Klikk her for å komme til Tilskuddsportalen.no

Tilskudd til kulturarenaer i Østfold

Fylkesrådet i Viken har vedtatt at det ikke utlyses nye midler til kulturarenaer i 2021 og 2022.

Det vil bli utarbeidet nye og felles retningslinjer for hele fylket som er ferdige høsten 2022.

Les mer på Tilskudd til kulturarenaer i Østfold - Viken fylkeskommune

------------------------------------------------------------------------------------

 

Kulturmidler – til kunst- og kulturformål

Støtte kan gis til produksjonsgrupper/enkeltkunstnere med tilhørighet i Halden eller prosjekter som gjennomføres i Halden.

Støtte kan gis til alle områder innen kunst og kultur med både amatører og profesjonelle som utøvere.

Søknadsfrister er 15.februar (for perioden 1.juli til 31.desember) og 15.september (for perioden 1.januar til 30.juni).

Les retningslinjene før du søker:

Retningslinjer for tildeling av kulturmidler til kunst- og kulturformål 2020 (PDF, 83 kB)

Søk om kulturmidler til kunst- og kulturformål

Rapporteringsskjema-tilskudd av kulturmidler til kunst- og kulturformål

 

Tilskudd til kunst- og kulturprosjekter i Viken

Du kan søke om tilskudd til små og store kunst- og kulturprosjekter innen alle sjangere som musikk, scenekunst, dans, visuell kunst, litteratur med mer. Mer informasjon om søknad og kriterier

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Tilskudd til oppstart av festivaler og arrangement

Alle kan søke, men:

Arrangementet må gjennomføres helt eller delvis i Halden.

  • Støtte gis kun til åpne festivaler og arrangementer.
  • Det kan ikke søkes om underskuddsgaranti, kun om støtte.
  • Det kan ikke søkes om tiltak som finner sted i innsamlingsøyemed.
  • Arrangementer som vurderes å inngå i ordinær aktivitet i en allerede støttet kulturinstitusjon vil ikke bli prioritert.

Det kan gis støtte for inntil 3 år. Tilskudd gis ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering. 
Søknadsfrist er 1. februar og 1. september.

Les retningslinjene før du søker

 Retningslinjer – søknad om tilskudd til oppstart av festivaler og arrangement (PDF, 162 kB)

Søknad om tilskudd til oppstart av festivaler og arrangement

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tilskudd til nyutvikling av eksisterende festivaler og arrangement

Tilskuddsordningen gjelder for alle arrangører som ikke får fast årlig driftstilskudd fra Halden kommune. Arrangementene må gjennomføres helt eller delvis i Halden. Arrangementene skal være åpne for byens publikum, og skal markedsføres bredt.

Det kan søkes ett år om gangen. Inntil maks 3 år. Søknadsfrist er 1. februar og 1. september.

Les retningslinjene før du søker

 Søknad om tilskudd til nyutvikling av eksisterende festivaler og arrangement (PDF, 132 kB)

Søknad om tilskudd til nyutvikling av eksisterende festivaler og arrangement

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Andre støtteordninger

Det finnes flere offentlige støtteordninger enn de ordningene Halden kommune står bak. Her er snarveier til andre ordninger som kan være aktuelle for aktører innen kultur og idrett i Halden:

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Kulturrom - nasjonal tilskuddsordning for teknisk utstyr, akustikk og lokaler

Tilskuddsordninger under Kulturdepartementet (samleside for flere ordninger)

Kulturrådets støtteordninger (samleside for flere ordninger)

Frifond