Tilskuddsordninger kultur og idrett

Tilskuddsordninger kultur og idrett

Det finnes flere tilskuddsordninger for kultur i Halden. Her finner du en oversikt over Halden kommunes støtteordninger - samt snarveier til andre ordninger. 

Ung kultur – mentorordning

Mentorordningen gjelder for personer mellom 15 og 25 år boende eller etablert i Halden, som ønsker hjelp av en profesjonell mentor fra kunst- og kulturbransjen for å utvikle seg og enten komme i gang med eller fullføre et prosjekt innen kunst og kultur.

Mentorordningen går over flere måneder, og man kan velge hvilke fagfelt man ønsker mentoring innen. Se søknadsskjema for årets mentorer og fagfelt. Oppstart foregår i november.

Søknadsfrist: 

Løpende opptak. 

Her kan du lese mer om mentorordningen og om mentorene

Ung kultur - tilskudd til kulturaktiviteter av og for unge

Tilskuddsordningen gjelder for personer mellom 15 og 25 år boende eller etablert i Halden, som ønsker å arrangere en offentlig kulturaktivitet i Halden. Man kan søke som enkeltperson, vennegjeng, eller enkeltpersonforetak.

Det kan søkes tilskudd fra 1000 kroner og inntil 20 000 kroner til de fleste utgifter man har for å arrangere en offentlig kulturaktivitet i Halden. Dette kan for eksempel være leie av lokale, honorarer, innleide artister eller kursholdere, leie av utstyr og teknisk personell, catering og markedsføring.

Søknadsfrist:

Løpende søknadsfrist med 10 virkedagers behandlingstid.

Kulturmidler til kunst- og kulturformål

Støtte kan gis til produksjonsgrupper/enkeltkunstnere med tilhørighet i Halden eller prosjekter som gjennomføres i Halden. Støtte kan gis til alle områder innen kunst og kultur med både amatører og profesjonelle som utøvere.

Søknadsfrister:

  • 15. februar (for perioden 1. juli til 31. desember samme år)
  • 15. september (for perioden 1. januar til 30. juni året etter)

Søk om kulturmidler til kunst- og kulturformål

Tilskudd til oppstart av festivaler og arrangement

Alle kan søke, men arrangementet må gjennomføres helt eller delvis i Halden. Øvrige krav står i retningslinjene. Det kan gis støtte for inntil 3 år. Tilskudd gis ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering. 

Søknadsfrist: 

  • 1. september

Søk om tilskudd til oppstart av festivaler og arrangement

Tilskudd til utvikling av eksisterende festivaler og arrangement

Tilskuddsordningen gjelder for alle arrangører som ikke får fast årlig driftstilskudd fra Halden kommune. Arrangementene må gjennomføres helt eller delvis i Halden. 

Søknadsfrist:

  • 1. september

Søk om tilskudd til nyutvikling av eksisterende festivaler og arrangement

Tilskudd fra Østfold fylkeskommune

Fylkeskommunen har flere støtteordninger som er aktuelle for kulturlivet i Halden.
Se denne siden for informasjon om fylkeskommunens støtteordninger på viken.no

Andre støtteordninger

Det finnes flere offentlige støtteordninger enn de ordningene Halden kommune og Viken fylkeskommune står bak. Her er snarveier til andre ordninger som kan være aktuelle for aktører innen kultur og idrett i Halden:

Tilskuddsportalen.no

Halden kommune abonnerer på Tilskuddsportalen. Ved hjelp av denne, kan lokale lag og foreninger enkelt søke om tilskudd fra mange ulike aktører. 

Tilskuddsportalen.no er en tjeneste for lag og foreninger i Halden, samt kommunens ansatte. Tilgangen til tilskuddsportalen krever at du oppretter en konto, og det gjøres en manuell kontroll av tilskuddsportalen.no om hvorvidt du er tilknyttet styret i laget/foreningen du ønsker tilgang på vegne av.

2-3 personer per lag/forening får tilgang til tilskuddsportalen.

Klikk her for å komme til Tilskuddsportalen.no

Når du mottar støtte

Har du fått støtte fra Halden kommune, skal det i aktuelle sammenhenger gis informasjon om dette. Det kan for eksempel gjøres på nettsider, brosjyrer, program eller på arenaen der ditt arrangement gjennomføres. Bruk gjerne vår logo til dette. Halden kommune har også reklamebannere og rollups som kan lånes til dette. Våre grafiske elementer finnes her: