Brukerombud i Halden kommune

Brukerombud i Halden kommune

Brukerombudet er et lavterskeltilbud som kan gi råd og veiledning om rettigheter og om hvordan innbyggere bør gå frem i enkeltsaker, enten det er søknader eller klager.

Innhold

Brukerombudet er opprettet med det formål å ivareta innbyggernes behov, interesser og rettssikkerhet i møte med kommunen.

Brukerombudet er rådgivende, og kan ikke avgjøre søknader eller klager.
Tilbudet er gratis og du må avtale tid for et møte med brukerombudet.

Her finner du kommunens klage- og varslingsordninger

Hvem kan få hjelp av brukerombudet?

Tilbudet kan benyttes av kommunens innbyggere som allerede har, eller som skal søke, tjenester fra Halden kommune.

Du er velkommen til å ta kontakt hvis du:

 • ikke vet hvor du skal henvende deg i kommunen
 • ønsker råd og veiledning om kommunale tjenester 
 • ikke får svar på dine henvendelser til kommunen

Hva kan brukerombudet hjelpe deg med?

Brukerombudet kan:

 • gi informasjon, råd og veiledning om dine rettigheter 
 • hjelpe deg med å finne rett instans dersom du er i tvil om hvor du skal henvende deg  
 • bistå med å formulere og videreformidle spørsmål eller klage til rett instans 
 • vurdere om saken er riktig behandlet  

Fullmakt

Dersom din sak inneholder taushetsbelagte opplysninger, og du ønsker at brukerombudet skal få innsyn i din sak, må du gi brukerombudet fullmakt til å innhente opplysninger om deg.

Her finner du fullmaktsskjema (PDF, 84 kB)

Tolk

Dersom du trenger tolk når du skal snakke med brukerombudet, må du selv skaffe det

Klage på vedtak

Dersom du trenger hjelp til å klage på et vedtak, er det viktig at klagefristen på vedtaket ikke har gått ut.  
Les mer om hvordan du klager på et vedtak og hvordan du skal gå frem.

Kontakt brukerombudet

Telefontid og besøkstid

 • Ring oss på 404 07 970 hverdager mellom klokken 08.00 og 14.00. Besøkstid er 09.00-13.00.
 • Du kan også bestille tid for en samtale ved å ringe sentralbordet på tlf 69 17 45 00 , sende e-post eller benytte bookingløsningen nederst på denne siden.

E-post

Besøk oss

 • Storgata 8, kommunens Servicesenter

Send brev

 • Halden kommune, Postboks 150, 1751 Halden

Ofte stilte spørsmål om brukerombud

Her kan du booke til hos Brukerombud

Brukerombud
E-post
Telefon 40 40 79 70

Telefontid alle hverdager fra 08.00 til 14.00.