Alvorlig skolefravær - veileder

Barn og unge i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring, jf. Opplæringsloven § 2-1. Dette betyr at de skal delta i opplæringen. Det skal også sikres at skolen har gode rutiner for oppfølging av udokumentert elevfravær.