Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - Nexans

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - Nexans

På vegne av forslagsstiller Nexans varsles det om igangsetting av planarbeid av detaljreguleringsplan for utvidelse av Nexans kabelfabrikk. 

Eiendommene som inngår i planforslaget er gnr/bnr 51/7, 51/6, 4/67, 4/113, 4/33, 4/87, 4/104, 4/4/43, 4/123, 4/126, 4/127, 4/109, 4/125, 4/72, 4/43, 4/122, 4/49, 5/1/62.

Planen skal ikke konsekvensutredes.

Planforslaget fremmes som en offentlig detaljreguleringsplan hvor Gottlieb Paludan Architects AS er engasjert plankonsulent.

Varslingsbrev Nexans (PDF, 701 kB)

Varslingsgrense Nexans (PDF, 556 kB)

Referat fra oppstartsmøte (PDF, 258 kB)

Liste over aktuelle planfaglige tema (PDF, 3 MB)

 

Planforslaget varsles i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8.