Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Ny i Halden

Ny i Halden

Som ny innbygger i kommunen vår kan det være praktisk å få litt informasjon. Her har vi listet opp kontaktinformasjon som kan være nyttig.

Servicesenteret tilbyr informasjon om alle kommunale tjenester. De gir også veiledning og hjelp med elektroniske søknader ​til kommunale tjenester. Er det noe du savner gi oss gjerne en tilbakemelding på epost.

Adresse: Storgata 8, Tlf 69 17 45 00  epost: servicesenter@halden.kommune.no

  • Halden kommune har en egen app hvor du kan få mye info fra kommunen, delt opp i kategorier.
  • Gå inn på App Store eller Play Butikk og søk opp "Halden kommune" og last den ned. Da har du alltid info fra kommunen lett tilgjengelig.

Skoler

Kontaktinformasjon til grunnskoler finner du her: Barneskoler og ungdomsskoler

Barn

Barnehageplass og plass på SFO må søkes elektronisk.

 Barnehage/SFO-portalen
Kommunale barnehager

Halden kommune har Kulturskole for barn fra 6 til 18 år. 

Kulturskolen 

Brann og feiervesenet

Om du vil komme i kontakt med Feiervesenet/brannstasjonen ringer du 69174519
Brann- og feiervesenet

Renovasjon

Renovasjon har en egen Tømmekalender hvor du kan sjekke når din avfallsbeholder blir tømt.

 Renovasjon

Halden kommune har en app for deg som vil ha informasjon om henting av søppel - og som gjerne vil velge selv når du skal få den informasjonen. Appen heter "Min renovasjon".

Med denne appen får du vite når vi henter restavfall og matavfall i søppeldunken din, og når vi henter papp og papir. Du kan velge om du vil bli varslet dagen før eller samme dag. Tømmekalenderen for din adresse er alltid oppdatert og tilgjengelig i appen. 

Last ned på:

Halden turistkontor kan svare på mange spørsmål om Halden.

Kontakt de på tlf 69190980

 Halden turistkontor

Om uhellet er ute kan det være greit å ha telefonnummeret til Legevakten klart. 

Tlf legevakt 116117

Halden legevakt

For å komme i kontakt med politiet må du ringe 64 99 30 00 eller 02800

 

NAV 55553333

Halden arbeiderblad