Leve hele livet

Leve hele livet

Leve hele livet er navnet på en nasjonal kvalitetsreform som skal skape et mer aldersvennlig samfunn - et samfunn der eldre lever gode liv og deltar i fellesskapet. I Halden jobber vi målbevisst med å nå dette målet. 

Halden kommune satser på den nasjonale kvalitetsreformen Leve hele livet. 

  • Eldre skal få flere gode leveår. Pårørende skal oppleve støtte. Ansatte som bidrar skal oppleve trivsel og at de får brukt sin kompetanse.
  • Leve hele livet handler om de grunnleggende tingene som kan svikte i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.
  • Tanken om å leve hele livet er derfor et utgangspunkt for planer, prosjekter og prosesser i Halden kommune.
  • Leve hele livet henger også sammen med vår egen visjon for kommunalavdeling helse- og mestring; 
    Sammen om et godt liv - Tjenester basert på faglighet og brukermedvirkning, som ivaretar trygghet, verdighet og mestring

Leve hele livet - regjeringen.no

Målene og innsatsen må tilpasses de lokale forholdene her i Halden. Halden kommune skal være ansvarlig og pådriver til samarbeidet som skal til for å oppnå dette.

Haldens befolkning, politikere, næringsliv, samfunnsaktører, frivillige og kommunens ansatte må sammen arbeide for å gjøre lokalsamfunnet vårt til et godt sted å vokse opp, leve et godt og aktivt liv, - og til å oppleve en verdig og meningsfull alderdom.

Vi må sammen sørge for at hele livet kan leves.

Dette har vi:

Dette jobber vi med: