Fristen for å søke barnehageplass er 1.mars

1.mars er siste frist for å levere søknad til hovedopptaket for barnehageplass.
Vær obs på at du må fylle ut en ny søknad om du allerede har levert og ønsker å gjøre endringer. Det er den siste søknaden som blir gjeldende. Søk barnehageplass

Leve hele livet

Leve hele livet

Leve hele livet er navnet på en nasjonal kvalitetsreform som skal skape et mer aldersvennlig samfunn - et samfunn der eldre lever gode liv og deltar i fellesskapet. I Halden jobber vi målbevisst med å nå dette målet. 

Halden kommune satser på den nasjonale kvalitetsreformen Leve hele livet. 

  • Eldre skal få flere gode leveår. Pårørende skal oppleve støtte. Ansatte som bidrar skal oppleve trivsel og at de får brukt sin kompetanse.
  • Leve hele livet handler om de grunnleggende tingene som kan svikte i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.
  • Tanken om å leve hele livet er derfor et utgangspunkt for planer, prosjekter og prosesser i Halden kommune.
  • Leve hele livet henger også sammen med vår egen visjon for kommunalavdeling helse- og mestring; 
    Sammen om et godt liv - Tjenester basert på faglighet og brukermedvirkning, som ivaretar trygghet, verdighet og mestring

Leve hele livet - regjeringen.no

Målene og innsatsen må tilpasses de lokale forholdene her i Halden. Halden kommune skal være ansvarlig og pådriver til samarbeidet som skal til for å oppnå dette.

Haldens befolkning, politikere, næringsliv, samfunnsaktører, frivillige og kommunens ansatte må sammen arbeide for å gjøre lokalsamfunnet vårt til et godt sted å vokse opp, leve et godt og aktivt liv, - og til å oppleve en verdig og meningsfull alderdom.

Vi må sammen sørge for at hele livet kan leves.

Dette har vi:

Dette jobber vi med: