Idrett

Idrett

Halden kommune har et aktivt idretts- og friluftsliv. Aktivitetene drives stort sett av frivillige, mens kommunen yter noe økonomisk tilskudd og er eier av flere idrettsanlegg.

Halden kommunes plan for idrett og friluftsliv 

Kontaktperson

Rådgiver Tor-Håkon Sundt Nordenhaug, e-post: tor-hakon.nordenhaug@halden.kommune.no

Halden idrettsråd

Idretten i Halden er organisert gjennom paraplyorganisasjonen Halden idrettsråd.
Idrettsrådets oppgaver er blant annet å: 

  • være kontaktleddet mellom idretten og kommunen
  • fordele kommunalt tilskudd til idrettslag, friluftslag og skytterlag
  • fordele treningstider i kommunale haller og gymnastikksaler
  • arrangere og invitere til kurs for klubber og lag i samarbeid med Østfold idrettskrets

Det er pr. i dag 47 klubber tilsluttet Halden idrettsråd.

Idrettsanlegg

Halden kommune er eier av Hjortsberghallen og skolenes gymsaler. I tillegg leier kommunen Remmenhallen, Porsneshallen og gymsalen ved Risum videregående skole. I løpet av 2023 skal også Halden Arena stå klar, plassert i Halden sentrum. 

Det er fire kunstgressbaner i Halden. Kommunen er eier av kunstgressbanene ved Strupe ungdomssskole,  Risum ungdomsskole og Tistedal skole. Berg IL har egen kunstgressbane i Berg.

Halden kommune eier flere nærmiljøanlegg som kan benyttes av alle både på dagtid og ettermiddag/kveldstid.

På nettsiden anleggsregisteret.no kan du finne en oversikt over lokale idrettsanlegg

Friluftsliv

Halden har et fantastisk terreng for de som ønsker å gå en tur. Det finnes et utall merkede løyper og stier i kommunen.

Tjenestetilbud

Eksterne lenker

Tor-Håkon Sundt Nordenhaug
Rådgiver idrett og friluftsliv
E-post
Telefon 97 79 80 95