Feil på Innsynsløsningen

For tiden er det ikke mulig å søke på dokumenter som er eldre enn fra 1.1.22 på grunn av tekniske problemer hos leverandør. Vi jobber med å få løst problemet.
Du kan be om innsyn i en sak om du benytter dette skjemaet

Idrett

Idrett

Halden kommune har et aktivt idretts- og friluftsliv. Aktivitetene drives stort sett av frivillige, mens kommunen yter noe økonomisk tilskudd og er eier av flere idrettsanlegg.

Halden kommunes plan for idrett og friluftsliv 

Halden kommune er med på pilotprosjektet med Fritidskortet, som gir alle barn og unge mellom 6 og 18 år 1000 kr i halvåret til å delta i faste og organiserte fritidsaktiviteter, herunder idrett.

Halden idrettsråd

Idretten i Halden er organisert gjennom paraplyorganisasjonen Halden idrettsråd.
Idrettsrådets oppgaver er blant annet å: 

  • være kontaktleddet mellom idretten og kommunen
  • fordele kommunalt tilskudd til idrettslag, friluftslag og skytterlag
  • fordele treningstider i kommunale haller og gymnastikksaler
  • arrangere og invitere til kurs for klubber og lag i samarbeid med Østfold idrettskrets

Det er pr. i dag 47 klubber tilsluttet Halden idrettsråd.

Idrettsanlegg

Halden kommune er eier av Hjortsberghallen og skolenes gymsaler. I tillegg leier kommunen Remmenhallen, Porsneshallen og gymsalen ved Risum videregående skole.

Det er fire kunstgressbaner i Halden. Kommunen er eier av kunstgressbanene ved Strupe ungdomssskole,  Risum ungdomsskole og Tistedal skole. Berg IL har egen kunstgressbane i Berg.

Halden kommune eier flere nærmiljøanlegg som kan benyttes av alle både på dagtid og ettermiddag/kveldstid.

På nettsiden anleggsregisteret.no kan du finne en oversikt over lokale idrettsanlegg

Friluftsliv

Halden har et fantastisk terreng for de som ønsker å gå en tur. Det finnes et utall merkede løyper og stier i kommunen.

Tjenestetilbud

Eksterne lenker

Christian Berg
HR/ Veiledning/ Konsulent
E-post
Telefon 990 00 874