Idrett

Idrett

Halden kommune har et aktivt idretts- og friluftsliv. Aktivitetene drives stort sett av frivillige, mens kommunen yter noe økonomisk tilskudd og er eier av flere idrettsanlegg.

Halden kommunes plan for idrett og friluftsliv 

Rådgiver idrett og friluftsliv

Rådgiver for idrett og friluftsliv er Tor-Håkon Sundt Nordenhaug, 

E-post: tor-hakon.nordenhaug@halden.kommune.no

Ta kontakt dersom din forening har planer om å søke spillemidler, eller gjøre andre tiltak som kan bidra til idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. 

Halden idrettsråd

Kontaktperson for Halden Idrettsråd er daglig leder Stian Mjølnerød-Lie.

E-post: dagligleder.halden@irnif.no

Telefon: 91341368

Idretten i Halden er organisert gjennom paraplyorganisasjonen Halden idrettsråd. Det er pr. i dag 52 klubber tilsluttet Halden idrettsråd.
Idrettsrådets oppgaver er blant annet å: 

  • være kontaktleddet mellom idretten og kommunen
  • fordele kommunalt tilskudd til idrettslag, friluftslag og skytterlag
  • fordele treningstider i kommunale haller og gymnastikksaler
  • arrangere og invitere til kurs for klubber og lag i samarbeid med Østfold idrettskrets

 

Medlemsklubbene i Halden Idrettsråd har egne miljøkontakter, som blant annet kan bistå familier med økonomiske utfordringer, slik at alle skal kunne delta. Klikk på linjen under for å få frem oversikten over miljøkontakter. 

Støtte til fritidsaktiviteter

Halden kommune har en ordning for å søke støtte til fritidsaktiviteter for barn og unge under 24 år. 

Du kan lese mer om ordningen ved å klikke på denne lenken.

Idrettsanlegg

Halden kommune er eier av Hjortsberghallen og skolenes gymsaler. I tillegg leier kommunen Remmenhallen, Porsneshallen og gymsalen ved Risum videregående skole. I løpet av 2023 skal også Halden Arena stå klar, plassert i Halden sentrum. 

Det er fire kunstgressbaner i Halden. Kommunen er eier av kunstgressbanene ved Strupe ungdomssskole,  Risum ungdomsskole og Tistedal skole. Berg IL har egen kunstgressbane i Berg.

Halden kommune eier flere nærmiljøanlegg som kan benyttes av alle både på dagtid og ettermiddag/kveldstid.

På nettsiden anleggsregisteret.no kan du finne en oversikt over lokale idrettsanlegg

Stranda Trimpark

Stranda Trimpark kan fritt benyttes av alle som ønsker. Det er en utendørs treningspark med justerbare apparater, og kan være ypperlig å kombinere med en tur langs elvepromenaden. 

Friluftsliv

Halden har et fantastisk terreng for de som ønsker å gå en tur. Det finnes et utall merkede løyper og stier i kommunen.

Ungfritid.no - oversikt over aktivitetstilbud i Halden for barn og unge. 

Halden kommune har i vedtatt frivillighetsplan at man skal bruke ungfritid.no til oversikt over aktivitetstilbud for barn og unge. 

Klikk her for å komme til ungfritid.no. 

Tjenestetilbud

Eksterne lenker

Tor-Håkon Sundt Nordenhaug
Rådgiver idrett og friluftsliv
E-post
Telefon 97 79 80 95