Tour of Scandinavia

Søndag 14. august er sykkelrittet Tour of Scandinavia i Halden. Det gir flere stengte gater, så planlegg all kjøring i god tid.
Her finner du informasjon og kart over hvordan trafikken påvirkes under Tour of Scandinavia. 

Om åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Om åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Halden kommune har vedtatt en lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

Hensikten med forskriften er å fremme helse, trivsel og miljø for kommunens innbyggere gjennom å redusere luftforurensing og samtidig sikre bedre avfallshåndtering og ressursanvendelse av brennbart avfall. Faren for brann vil også reduseres som følge av forskriften.

Forskriften har følgende unntak:

a) Åpen brenning på grillinnretninger, bålpanner og utepeiser i tilknytning til egen (fritids)bolig

b) Brenning av rent avfallstrevirke i vedovn

c) Brenning av avispapir og liknende i vedovn innendørs

d) I spredtbygde strøk med mer enn 100 meters avstand mellom boligene

e) Bål, bålpanner og grillinnretninger til rekreasjon i utmark

f) Sankthansbål etter godkjent søknad fra brannvesenet

Dette betyr at det ikke er lovlig å brenne for eksempel hageavfall som kvist og lignende dersom man bor i områder med mindre enn 100 meters avstand mellom boligene.

Hageavfall kan leveres gratis til Rokke avfallsanlegg

Søknad om sankthansbål sendes Halden brannvesen