Områdesatsing

Områdesatsing

Halden kommune inngikk 10. juni 2024 en avtale med staten ved kommunal-og distriktsdepartementet om en områdesatsing i Halden sentrum. Avtalen innebærer at kommunen får inntil 5 millioner kroner per år i fem år, fra og med 2024. 

 I enkelte byer og områder med konsentrasjon av levekårsutfordringer har staten og kommunene avtalebaserte langsiktige samarbeid gjennom områdesatsinger. Områdesatsinger er et virkemiddel for å gjøre en ekstra innsats for tjenesteutvikling og bedre nærmiljøkvaliteter i levekårsutsatte områder.

Du kan lese mer på regjeringens sider om områdesatsing ved å klikke her. 

Kommunal- og distriktsminister Erling Sande og ordfører Fredrik Holm, undertegnet 10. juni 2024 en intensjonsavtale for fem år, med forbehold om bevilgning i statsbudsjettet.

Om områdesatsing

Kommunens egen områdesatsing

Halden kommune har de siste årene jobbet med en kommunal områdesatsing i sentrum nord som fått et løft med blant annet parker, elvepromenaden, oppgraderte gater, skofabrikken og ny skole og idrettshall. Dette skal bidra til et levende lokalsamfunn med gode nærmiljøer. Samtidig er det også i sentrum vi har flest innbyggere med levekårsutfordringer, dårlig råd, ustabile boforhold og helseutfordringer.

Dette skal vi jobbe videre med i områdesatsingen vi er i oppstarten av. Fra 2024 har kommunen definert hele sentrum som område for satsing. Områdesatsing har som formål å bidra til at innbyggerne skal ha mulighet til god livskvalitet, uansett helse, alder, funksjonsnivå eller sosioøkonomisk status.

Hva har vi gjort hittil i kommunens egen områdesatsing?

en bygning med stort inngangsparti i glass, mur og med steinsatt område foran - Klikk for stort bilde Martin Sagholen

Skofabrikken

Tidligere kjøpesenter som har blitt omgjort til et hus som inneholder bibliotek, café, frivilligsentral, ungdomshus, familiens hus, åpen barnehage, kino og møterom med mer. 

Os skole med ny idrettshall og basishall

Et 3D modellert bilde av et stort lysegult bygg med grått skråtak, grønne trær og en luftegård. - Klikk for stort bilde Asplan Viak

Os skole har blitt rehabilitert og utvidet. Det er bygget en idrettshall med to håndballflater og stor tribunekapasitet, samt en stor basishall. Uteområdene er også forskjønnet og skal være en møteplass for nærmiljøet også utenfor skoletid. 

Stranda trimpark

På Stranda er det etablert en fullskala trimpark med flere av treningsapparatene under tak. 

Et bilde av en lang trebrygge, det sitter to personer i en trapp ned mot vannet i elva - Klikk for stort bilde Espen Sørås

Elvepromenaden

Elvepromenaden på begge sider av Tista, til sammen 4 kilometer. Her er det etablert flere aktivitetsmuligheter og benker  underveis.

Busterudparken

Busterudparken har fått en fontene som brukes som skøytebane på vinteren og til Bowls og andre aktiviteter på sommeren. Det er lagt kjøleanlegg i bakken som sikrer is fra 10 plussgrader. 

Storgata - sittebenker, trær og planter

Et bilde av en liten ingjerdet park med blomster, sitteplasser og små trær. - Klikk for stort bilde Gun Kleve

Storgata har blitt forskjønnet med sittebenker, trær og planter som en forlengelse av Elvepromenaden. Målet er å skape små møteplasser der innbyggerne kan sette seg ned i hyggelige omgivelser. 

Et bilde av byhagen med blå himmel i bakgrunnen.  Grønt gress , planter og trær - Klikk for stort bilde Mona Methi

Byhagen

Byhagen ble etablert som en ny møteplass. Den ligger langs Elvepromenaden og har blant annet sitteplasser og spiselige vekster. 

Bilde av en gate som det graves i - gravemaskin og utsstyr og folk som ser på gata. - Klikk for stort bilde Martin Sagholen

Forbedring av gater i sentrum

Bildet er fra Jacob Stuarts gate. Fortau og gater er forbedret. Målet er å gjøre det lettere for de med nedsatt mobilitet å forflytte seg i sentrum. Her er fortauskanten nedsenket. 

Damhaugen

Damhaugen har blitt oppgradert med blant annet ny brostein, nye fortau og nytt system for håndtering av avfall. Området er også generelt forskjønnet, blant annet med etablering av parsellhage. 

Et stort gammelt gult bygg med mørk tredør. Blå overskyet himmel. - Klikk for stort bilde Nikolai Saxer Olsen Ebeltoft

Aladdin Scene

Den tidligere kinoen har blitt privat konsertscene etter at kinoen flyttet til nye moderne lokaler i Skofabrikken. 

Stort lysegult bygg med tre etajser og mange vinduer. Foran bygget er det mange grønne trær og busker. - Klikk for stort bilde Nikolai Saxer Olsen Ebeltoft

Kulturhuset

Den tidligere bibliotekbygningen har blitt til et privateid kulturhus etter at biblioteket ble flyttet til Skofabrikken. 

Gun Kleve
Folkehelserådgiver
E-post
Telefon 93 24 32 33