Fjernvarme 5.0

Fjernvarme 5.0

Halden Energisamfunn - en helhetlig utvikling av sentrumsområde fra stasjonsområdet til Tyska.

Halden kommune skal gjennomføre en konseptutredning for nye fjernvarmeløsninger for stasjonsområdet og nærliggende områder. Dette området er nylig fristilt og derfor ideelt for å planlegge for slik infrastruktur.

Halden energisamfunn – fra Stasjonsområdet til Tyska

I 2022 fikk Halden kommune innvilget støtte fra Enova for å gjennomføre en konseptutredning for nye fjernvarmeløsninger for stasjonsområdet og nærliggende områder som Tyska og deler av Sauøya. Prosjektet hadde oppstart sent i 2022 og vil være klart høsten 2023.

et kart som viser hvor i Halden fjernvarme kan etableres - Klikk for stort bildeDette er området i Halden. Refne renseanlegg og Norska Skog Saugbrugs er orienteringspunkter på kartet for varmeprodusenter. Illustrasjon

Disse områdene ble nylig fristilt etter lengre tid med vurderinger i forbindelse med jernbanelinjen. Å kartlegge muligheter for fjernvarme og hvilke nye teknologier som muliggjør fjernvarme på dette området er derfor av interesse. Sammen med Smart Innovation Norway AS og COWI AS søkte Halden kommune om støtte av Enova til en konseptutredning. Konseptutredningen vil kartlegge ulike foregangsprosjekter innenfor fjernvarme for å se mulighetene for disse områdene i sentrum. 

Bane Nor Eiendom, som er en eier innenfor dette utviklingsområdet i sentrum er også med i prosjektet. Samtidig ønsker Halden kommune her å invitere alle som ønsker og kan se en nytteverdi, med i prosjektet. Dette kan gjøres ved å ta del i de ulike samlingene som skal gjennomføres i prosjektet. Det vil være 3 samlinger, hvor den første skal kartlegge, den andre skal evaluere ulike teknologier og den tredje vil vise til et eller flere mulige konsepter, som kan vurderes for området.

Bakgrunn

Bildet av Svein-Erik Antonsen ved Remmendalen renseanlegg. - Klikk for stort bildeSvein-Erik Antonsen ved Remmendalen renseanlegg Henrik D. Meyer

Halden kommune har i dag Refne Renseanlegg, som produserer biogass for oppvarming av fjernvarme til Rådhuset og noen nærliggende bygg.

Les mer om vannbehandling og renseanlegg

Men biogassanlegget på Refne har ikke kapasitet nok til å varme opp de mulige byggene på stasjonsområdet. Derfor må vi se på løsninger som hjelper oss med å varme opp de ulike, kommende byggene som kan bygges på stasjonsområdet.

Med nyere teknologi trenger vi ikke å ha høy varme hele veien, vi kan ha lav temperatur som vi øker når byggene skal varmes opp. Dette kan gjøres med ulike nye teknologier. 

Eksempler på dette er solfangere, som varmer opp væske, eller kaskadeteknologi, som øker varmen litt etter litt, eller rett og slett en varmepumpe, som øker varmen inn i byggene med elektrisitet – som eksempelvis kan skapes av solceller.

Det er mange muligheter; noen teknologier er veldig unge, og andre er etablerte. Vi vil se hvilke muligheter som finnes og hvordan de kan gjennomføres.

Illustrasjon

Det er også ønskelig å etablere en svømmehall i dette området. Vi ser også på muligheter for å inkludere svømmehallen i dette samspillet.

Hovedmålet med konseptstudien vil være å få noen nye retninger å utforske for å etablere et eller flere prosjekter. Halden kommune ønsker her å se på utviklingen av det nye området med et helhetlig og fremtidig blikk, hvor ulike varme og energikilder vurderes for oppvarming. 

Prosjektgruppa har hatt 2 samlinger i løpet av konseptstudien som har vært åpne for alle å delta i. Videre har vi også hatt møter ulike nyere prosjekter med relevans til vårt tema og våre muligheter i Halden.

Under kan du se hvilke tema vi har vært innom i løpet av våre tidligere samlinger:

 

Samling 1,  16. mars 2023 - Kommunestyresalen, Halden Rådhus

Prosjektinformasjon og diskusjon om fjernvarme på området

 • Fjernvarme 5.0 – hva er det og hva kan det være i Halden? 
  Halden kommune med partnere Smart Innovation Norway og COWI
 • Regulering og prising av fjernvarme – hva ønsker vi med fjernvarme? v/ Birger Bergersen fra NVE
 • Energi og fjernvarme – hvilke verdier kan det gi? Nye prosjekter v/ Per Weidenhaijn fra Statkraft Varme
 • Diskusjon og samtale om:
  • Økonomisk bæreevne og driver av utvikling for entreprenører?
  • Varme på returen – liten nytte og betalingsforpliktelse?
  • Reguleringer for bruk og forbruk

 

Samling 2,  20. juni 2023 - Formannskapssalen, Halden Rådhus 

Konseptteknologier

 • Cool DH pilot: Løsningen på Brunnshög med bruk av spillvarme med tekniske og forretningsmessige sider. v/ Martin Gierow, Produktchef, Kraftringen
 • Termisk lagerløsning og ulike eksempler med nyere termisk teknologi og solfangere. v/ Jonas I. Sørensen, Product and Development Engineer, Aalborg CSP
 • Erfaring fra BEAR-prosjektet og generelt om energilagring i løsmasser ved pelefundamentering. v/ Sondre Gjengedal, Prosjektrådgiver, NGI
 • Noranerig - partner i BEAR-prosjektet og andre løsninger. v/ Wilhelm Huus-Hansen, Noranergy           
 • Varmesentraler med varmepumper. Anlegg med varmeleveranse ved høy temperatur i bl.a. fjernvarmeanlegg v/ Jørn Stene, Doktoringeniør, COWI
 • Spørsmål og svar       

 

Samling 3, 26. oktober 2023 - Kommunestyresalen, Halden Rådhus.

Konseptskissepresentasjon

 • Hvordan har vi jobbet og hvilket behov ser vi? v/ Ingar Orud og Hilde Marie Wold
 • Konseptpresentasjon med teknologer. v/ Emil Wingstedt, Smart Innovation Norway og Christen A. Langø,  COWI
 • Forretningsmodeller. v/ Ingar Orud og Hilde Marie Wold
 • Innspill, spørsmål og svar v/ alle

 

Prosjektets første fase er gjennomført og vil avsluttes med en rapport omarbeidet. 
Videre arbeid om fjernvarme går nå over til neste fase.

Ved spørsmål eller ønske om informasjon kan prosjektledere kontaktes:

Ingar Orud - ingar.orud@halden.kommune.no

Hilde Marie Wold - hilde.marie.wold@halden.kommune.no

Konseptutredningen er støttet av: